25.10.2011, 00:00

Anketa k výročnej správe

1. Čo od účasti v nej očakávate?
2. Zúčastnili ste sa aj na predchádzajúcich ročníkoch? Ak áno, aké ste dostali k výročnej  správe pripomienky a zapracovali ste na nich?

Miroslava Sokáčová, oddelenie správy kapitálu, Železiarne Podbrezová
1. Očakávame, že ročná správa spoločnosti zaujme hodnotiacich z grafickej a hlavne obsahovej stránky. Za pozitívny považujeme aj výber správy medzi desiatku najkvalitnejších ročných správ. 
2. Do súťaže o najlepšiu ročnú správu sa ako súťažiaci zapájame  už niekoľko rokov s viac-menej pozitívnym výsledkom. V minulosti inštitút INEKO organizoval pre súťažiacich seminár, na ktorom odborníci z rôznych oblastí spätne analyzovali úroveň hodnotených ročných správ. Informácie, ktoré tu zazneli, boli pre nás neraz podnetom na zlepšenie obsahovej úrovne správy.  


Anton Molnár, hovorca Slovnaftu
1. Od účasti očakávame, že sa odborná a možno aj laická verejnosť dozvie viac o našej publikácii, a my zase dostaneme spätnú väzbu na svoju prácu.
2. Zúčastnili sme sa aj minulý rok, keď naša správa získala prvé miesto. Napriek nášmu umiestneniu sme si osvojili aj kritiku, a tých pár drobných pripomienok, ktoré sme dostali, zapracovali do tohtoročnej.

Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne
1. Od súťaže očakávame nezávislé a objektívne ohodnotenie kvality našej výročnej správy a konštruktívnu spätnú väzbu, z ktorej budeme čerpať pri príprave ďalších výročných správ.
2. Na súťaži sa zúčastňujeme každý rok. Získané pripomienky nám pomohli napríklad zrozumiteľnejšie a pútavejšie komunikovať aj zložitejšie finančné informácie.