25.06.2012, 00:00

Anketa: Aký dosah na sporiteľov budú mať pripravované zmeny v druhom pilieri?

Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO
Dôchodky z druhého piliera budú oproti súčasnému nastaveniu o viac než polovicu nižšie. Ako kompenzáciu ľudia dostanú vyšší nárok na dôchodok z prvého piliera, miera splnenia tohto nároku je však otázna vzhľadom na starnutie obyvateľstva a s tým spojený tlak na finančnú stabilitu penzijného systému. Je dobre, že Európska komisia požaduje reformovať náš prvý pilier. Odkladanie reformy na rok 2016, teda až na budúcu vládu, však považujem za nezodpovedné. Deficit penzijného systému už dnes významne prispieva k zadlžovaniu Slovenska a k spomaľovaniu rastu ekonomiky, a tým aj životnej úrovne. V prípade odkladania reformy sa tento problém bude ďalej prehlbovať.

Ján Šebo, docent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
Ak by som sa mal vyjadriť len k problematike zníženia odvodov, tak tento krok považujem z krátkodobého hľadiska za logický krok vedúci k zvýšeniu zdrojov Sociálnej poisťovne, čo necháva väčší priestor pre iné projekty vlády. Z dlhodobého hľadiska je tento krok vážnou trhlinou pre stabilitu verejných financií. Z pohľadu politickej ekonómie a teórie verejnej voľby však absolútne chápem tento krok. Ak sa mám vyjadriť k zníženiu počtu fondov, tak z pohľadu zvýšenia konkurencie a možnosti voľby pre sporiteľa nemôžem súhlasiť s týmto zámerom. Súhlasím však so zámerom vytvoriť dve schémy: garantovanú a negarantovanú. Ale v každej schéme by mali existovať minimálne dva fondy, z ktorých by si sporiteľ vyberal.

Michal Nalevanko, výkonný riaditeľ The Benchmark Research & Consultancy
Nevýhodou druhého piliera je, že nech už politici v ňom urobia akékoľvek zmeny, budú mať slabú opozíciu, pretože ľudia ich dosah bezprostredne nepocítia. Keď zdvihnete spotrebné dane, rozdiel sa ukáže hneď na čerpacích staniciach. Ak zdražíte cigarety, už na druhý deň stoja viac. Keď klesne sadzba do druhého piliera, ľudia nebudú mať nižšie výplaty, nestúpne preto ani cena benzínu či cigariet. To, čo urobia politici dnes, sporitelia pocítia až o desiatky rokov. To platí aj o navrhovaných zmenách, s ktorými politici prichádzajú dnes.