02.04.2012, 00:00

Anketa: Je vznik nového indexového fondu prínosom pre slovenský druhý pilier?

Martin Prokop, analytik finančných trhov Next Finance

Vznik pasívneho indexového fondu sa mi zdá ako veľmi rozumná vec. Musíme brať do úvahy, že ide o naše peniaze. Potom by sme mali pri investíciách do akcií zvoliť čo najmenšie riziko. Práve niektoré riziká minimalizujeme tým, že budeme investovať iba do akciového indexu. Nie sme tak vystavení riziku, že si do akciového portfólia vyberieme zlú akciu, ktorá by mohla hodnotu nášho celkového portfólia výrazne ovplyvniť. Zároveň by ani táto metóda investovania nemala byť taká drahá ako pri investovaní do konkrétnych akcií. Nie je treba toľko ľudí, ktorí by neustále sledovali vývoj jednotlivých akcií v portfóliu. S nákupom akciového indexu sú tiež často spojené nižšie poplatky za transakciu.

Ján Šebo, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Indexový fond je z pohľadu investičnej stratégie pasívne spravovaný, to znamená, že cieľom investičnej stratégie je kopírovanie jedného alebo viacerých akciových indexov. Z tohto pohľadu je vývoj dôchodkovej jednotky nezávislý od rozhodnutia správcu, a teda nevystavuje sporiteľa dodatočnému riziku riadenia investícií podľa sporiteľovi neznámeho obchodného systému zo strany správcov. Pre sporiteľa je tento dôchodkový fond najtransparentnejší, pretože umožňuje každý deň vidieť štruktúru portfólia, zloženie a cenové pohyby referenčnej hodnoty. Indexový fond je vhodný pre sporiteľa, ktorý je ochotný a schopný znášať výrazné cenové pohyby tak nahor, ako aj nadol. Ak porovnám všetky štyri fondy, indexový bude najvolatilnejší a hodnota dôchodkovej jednotky v tomto fonde bude kolísať niekoľkonásobne viac ako vo všetkých ostatných dôchodkových fondoch.

Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO
Agresívnejšie investovanie napríklad v indexovom fonde môže byť vhodnejšie pre mladších a riziku odolnejších ľudí.

Kamil Boros, analytik X-Trade Brokers
Výhodou pasívnych fondov sú predovšetkým nižšie náklady oproti aktívnym, ktoré ani pri vyšších nákladoch nemusia priniesť vyššie zhodnotenie ako benchmark. Súčasné ceny akcií považujeme za nafúknuté v dôsledku agresívnej politiky centrálnych bánk, a tak za súčasných podmienok vidíme výrazné riziko slabšieho výkonu akcií. Ich ďalší vývoj bude zo strednodobého hľadiska viac v rukách politických rozhodnutí ako ekonomickej logiky.