24.10.2011, 11:17

Štát vyhral miliardový spor s členom Penty

Aktualizované | Podľa spoločnosti Penta bude súdny spor so Slovenskom pokračovať.

Minister financií Ivan Mikloš. Snímka: HN/Peter Mayer
Zdroj: HN/Peter Mayer
Slovenskú republiku žalovala holandská spoločnosť HICEE B.V. ako akcionár zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo. Tvrdila, že zmenami zákonov, ktoré v roku 2007 presadila Ficova vláda, bola porušená dohoda o ochrane investícií medzi Holandskom a Česko-Slovenskom.

Arbitrážny tribunál najprv koncom mája konštatoval, že nemá právomoc o tomto prípade rozhodovať. Konečne však minulý týždeň uznal slovenské námietky. Podľa nich mala HICEE B. V. v Dôvere a Apolle len nepriamy podiel. Pritom dohoda chráni len investície vykonané „priamo alebo cez investora tretieho štátu“. „Arbitráž teda zastavila spor skôr ako sa dostal k meritu veci, teda či Ficova vláda zákazom zisku porušila dohodu a spôsobila škodu holandskému akcionárovi,“ povedal hovorca ministra financií Martin Jaroš.

Konečné víťazstvo štátu to však nie je. S akcionármi zdravotných poisťovní má Slovensko ďalšie dve neuzavreté medzinárodné arbitráže a tri žaloby na domácich súdoch. „Aj vzhľadom na to, že Ústavný súd už rozhodol o protiústavnosti novely zákona o zdravotných poisťovniach, rozhodli sme sa neuplatňovať žiadne ďalšie opravné prostriedky v rámci medzinárodnej arbitráže,“ zhodnotil situáciu hovorca skupiny PENTA Martin Danko. Podľa neho však proces pred bratislavským súdom naďalej prebieha a do jeho rozhodnutia nebude situáciu komentovať.

V súvislosti s dnešným zverejneným výsledkom sporu TASR oslovilo advokátku Janu Martinkovú, ktorá sa venuje problematike zisku zdravotných poisťovní, a ktorá už v októbri 2010 odhadla, že v tomto arbitrážnom spore môže byť Slovensko úspešné. "Bola som presvedčená o tom, že pri dobre zvolenej taktike, stratégii a procesnom postupe bude mať Slovensko v týchto arbitrážnych sporoch veľkú šancu na úspech, čo sa v prípade HICEE aj stalo". Ako ďalej zdôraznila "prípadný úspech slovenskej strany v iných arbitrážnych sporoch s akcionármi zdravotných poisťovní, záleží aj od toho, do akej miery naši právni zástupcovia využijú slabiny a špecifiká toho ktorého prípadu v náš prospech. O slabinách Eureka som sa už dávnejšie zmieňovala a v prípade Euram je minimálne jedna okolnosť, ktorá by mohla proces ukončiť."

Slovenskú republiku zastupoval arbitrážny tím spoločnosti Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ktorému asistovala spoločnosť Rowan Legal a JUDr. Jozef Vozár, CSc. Za arbitráž doteraz zaplatila viac ako päť a pol milióna eur a 250 tisíc ako preddavok na trovy tribunálu. (tasr, rs)