06.05.2011, 00:00

Slovensko v migrácii prepadlo

Slovensko neobstálo v hodnotení prístupu na pracovný trh a v medzinárodnej štúdii sa umiestnilo na poslednom mieste. Vo veľkej miere k tomu prispela aj novela zákona o štátnom občianstve z roku 2007. Slovensko bolo jednou z 31 hodnotených krajín v rámci projektu MIPEX III. Je to štúdia, ktorá porovnáva integračné politiky v Európe a Severnej Amerike. Informovalo o tom ministerstvo práce.

V oblasti prístupu na pracovný trh sa Slovensko spolu s Cyprom umiestnilo na poslednom mieste. Najhorší prepad bodov zaznamenalo z hľadiska získania občianstva -- túto skutočnosť zapríčinila aj novela zákona o štátnom občianstve z roku 2007. Úprava sprísňuje jednu z podmienok na udelenie štátneho občianstva, a to dĺžku trvalého pobytu cudzinca na území pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva z päť na osem rokov. Projekt ohodnotil Slovensko ako krajinu s tretím najnepriaznivejším indexom integrácie v rámci celej únie.