13.06.2012, 00:00

Colníci sú nespokojní. Pre platy

Poslali otvorený list prezidentovi Finančného riaditeľstva Františkovi Imreczemu.

Po úradníkoch daňovej správy sa začali ozývať aj colníci. Nepáči sa im napríklad znižovanie ich osobných príplatkov či plytvanie štátnymi peniazmi. Spísali preto otvorený list, ktorý už poslali prezidentovi Finančnej správy Františkovi Imreczemu. „Vzhľadom na to, že colníci a zamestnanci colnej sekcie čím ďalej, tým viac majú pocit, že táto časť Finančnej správy zostáva stále nepovšimnutá, považujeme za potrebné informovať vás o niektorých aktuálnych a dlhšie pretrvávajúcich problémoch, ktoré sa vyskytujú v colnej sekcii Finančnej správy,“ zdôvodnili svoj krok odborárski predáci colníkov liste.

Napríklad znižovali sa im príplatky
Odborárski bossovia vo svojom liste poukazujú na viaceré problémy. Hovoria napríklad o diskriminácii voči ich kolegom z daňovej správy. Jedným z príkladov je prideľovanie služobných bytov na Mierovej ulici v Bratislave.

Kým podľa listu daňové úradníčky bývanie dostali, tak colníčky si ubytovanie museli hľadať inde. Hovoria, že teraz musí jedna z nich mesačne platiť asi 110 eur. Colníci pritom majú byť nespokojní aj so svojimi platmi. „Keď došlo v rámci projektu UNITAS k zrušeniu mnohých funkčných miest, postupne boli znižované i osobné hodnotenia všetkých zamestnancov ako jedna zo zložiek služobného platu colníka, a to v priemere o 20 až 50 percent,“ konštatujú v liste odborárski predáci. Mnohí z úradníkov tak podľa nich pracujú za dvoch, ale s nižším platom. V posledných dvoch až troch rokoch totiž rady colníkov opustilo asi 850 ľudí. Podľa hovorkyne Finančného riaditeľstva Miroslavy Slemenskej drvivá väčšina z nich však odišla do dôchodku, a to buď do starobného, alebo výsluhového.

Nespokojní však majú byť aj s ďalšími vecami. Ktoré však z nich považujú za prioritné, odborári nespresnili. Rovnako ani to, čo urobia, ak sa ich podmienky nezlepšia. Ich predák Ľudovít Kajan sa totiž vyjadriť nechcel.

Chcú zlepšenie
Odborári vo svojom liste navrhujú aj zlepšenie. Chcú napríklad prehodnotiť organizačnú štruktúru, ako aj zaviesť každoročné zvyšovanie platov. Imrecze sľúbil, že ich bude riešiť. „Prezident Finančnej správy sa podnetmi z otvoreného listu zaoberal na stretnutiach s predstaviteľmi Podnikového výboru Odborového združenia SLOVES. Skutočnosti uvedené v otvorenom liste sú riešené s členmi vedenia Finančnej správy zodpovednými za konkrétne úseky, pričom pri variantoch riešení vychádzame z možností rozpočtu na tento rok,“ konštatovala Slemenská.

Nespokojnosťou v minulosti pohrozili aj úradníci daňovej časti. Spísali petíciu, ktorú podpísalo zhruba 600 zamestnancov. Sťažovali sa napríklad na nabiehanie staronového informačného systému RDS. Podľa nich nie je prispôsobený novej legislatíve. Nefunkčnosť systému KONS, ktorý sa neúspešne zavádzal na začiatku roka, totiž podľa nich spôsobilo, že aktuálne chýbajú úplné dokumenty. S jej spisovaním však skončili. Imreczemu na splnenie všetkých požiadaviek dali lehotu do konca septembra. Sľúbil, že všetko do tohto času dá do poriadku.