07.02.2013, 00:00

Z eurofondov chcú preplatiť aj lietanie

V komárňanskej firme Premier Consulting, ktorá podnikateľom radí, ako čerpať eurofondy, si povedali, že budú propagovať cestovný ruch na Slovensku z eurofondov. Aby zvýšili svoje šance na zisk dotácie z peňazí európskych daňovníkov, založili si 28. januára tohto roku štyri občianske združenia, do ktorých čela dosadili svojich regionálnych projektových manažérov.

Každé zo združení bude teraz žiadať peniaze na vývoj internetovej stránky v sume 80-tisíc eur. Ak uspejú všetky, budú štyrikrát vyvíjať to isté technologické riešenie. Rozdiel bude spočívať iba v ich obsahu. Jedno bude propagovať Liptov, ďalšie tri Podunajsko a Zemplín. Podľa Petra Kundera z Aliancie Fair play by išlo o nezmyselné plytvanie verejnými zdrojmi. Samotná firma si to nemyslí. Podľa jej konateľa Miroslava Šveca je navyše pravdepodobné, že uspejú len niektoré ich projekty.

Obstarávajú neobvykle
Občianske združenia momentálne hľadajú firmy, ktoré by im toto informačné riešenie dodali. Samotné súťažné podmienky však vzbudzujú podozrenie, či nie sú šité na konkrétnu firmu. Dodávateľ riešenia musí dodať server, webovú stránku a zabezpečiť aj obsah tejto stránky. Špeciálna pozornosť je venovaná leteckým snímkam. Z toho dôvodu sa od dodávateľa vyžaduje doklad o technickej spôsobilosti leteckého prostriedku.

Podľa Kundera je takéto nastavenie podmienok veľmi neobvyklé. "Letecké snímky tak, ako napríklad iné fotografie, sa bežne nakupujú od firiem špecializovaných práve na to. Pri zákazke na informačný systém požiadavku preukazovať schopnosti vyhotoviť letecké snímky pokladám za vyložene diskriminačnú."

Hovorca Úradu pre verejné obstarávanie Ján Mažgút tvrdí, že obstarávatelia majú právo zahrnúť si do podmienok to, čo sami uznajú za vhodné. "Pokiaľ nie je vykonaná oficiálna kontrola, tak sa úrad k danému obstarávaniu vyjadriť nemôže." Aby takáto kontrola prebehla, musí úrad dostať podnet od konkrétneho sťažovateľa, napríklad neúspešnej firmy. Jednotlivé ponuky bude v tomto prípade vyhodnocovať práve Premier Consulting, ktorú si občianske združenia vybrali ako svojho poradcu.

Diskrimináciu odmietajú
Švec podmienky súťaže za diskriminačné nepovažuje. "V prípade takýchto zložitejších zákaziek sa subjekty môžu spájať dokopy. Niekto bude mať na starosti obsahovú časť, niekto technologické riešenie." Žiadosť o dotáciu si chce podať aj on s vlastným občianskych združením Krasturist, ktoré funguje od roku 2007.
Ešte v decembri minulého roka vypísal súťaž na dodávku informačného systému na propagáciu regiónu Slovenský kras, v ktorej malo uspieť konzorcium firiem na čele s komárňanskou eseročkou Simple Media. Firma, ktorá vznikla v júni 2010, nemá vlastnú internetovú stránku ani verejne dostupné telefónne číslo. Hospodársky register SR uvádza, že firma v roku 2011 dosiahla obrat 79 eur.

Agentúra si chce počkať
Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá vypísala výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka, sa k postupu firmy Premier Consulting vyjadrovať nechcela. "Až po zaregistrovaní jednotlivých žiadostí sa nimi začneme zaoberať a posudzovať dodržanie kritérií spôsobilosti, oprávnenosť výdavkov, verejné obstarávanie, respektíve hospodárnosť a efektívnosť," hovorí výkonný riaditeľ agentúry Ľubomír Partika. Erik Kapsdorfer