08.02.2013, 00:00

Diskriminuje sa aj cez elektronické aukcie

Rozhovor. Emília Sičáková Beblavá z Transparency International Slovensko pre Hospodárske noviny:

Novela zákona o verejnom obstarávaní systém elektronických aukcií zhorší, hoci je v ňom čo zlepšovať. Počet verejných obstarávaní s využitím elektronickej aukcie stúpa. Je podľa vás toto tempo dostatočné?
Súčasné znenie zákona o verejnom obstarávaní zaviedlo povinnosť prideľovať vybrané zákazky e-aukciami, takže neprekvapí, že narástol ich celkový počet.

Dokáže Slovensko dostatočne efektívne využiť elektronické aukcie na úsporu pri tendroch?
Určite tam existujú rezervy, a to napríklad pri ich organizácii, kedy povedzme viac inštitúcii by si mohlo zakúpiť aukčný systém, a tak ešte viac usporiť. Druhým príkladom je organizovanie len e-aukcii s otvoreným koncom, a nie na pevne stanovený čas. Tie s otvoreným koncom podľa našich výskumov prinášajú vyššie úspory. 
 
Ako sme na tom v porovnaní so zahraničím? Ktoré krajiny sú svetovými lídrami?
Mnoho krajín takto postupuje a viaceré majú vybudované interné aukčné mechanizmy. Zaujímavým príkladom z krajín, kde by sme to automaticky neočakávali, je povedzme Gruzínsko.

Ani e-aukcia nie je zárukou, že obstarávanie prebehne transparentne. Aké sú časté spôsoby zneužitia tohto spôsobu verejnej súťaže?
Najväčší problém pri e-aukciách je taký istý ako pri iných klasických verejných obstarávaniach, a to je zlá až diskriminačná súťažná dokumentácia. To môže spôsobiť, že sa aukcie zúčastní nízky počet uchádzačov, a potom de facto nemá žiadny zmysel. Ale to je všeobecný problém verejného obstarávania. Špecifický problém môže byť povedzme krátky čas na predloženie ponúk, alebo spomínaný uzavretý čas súťaženia.

Na čo by si vláda v stručnosti mala dať pozor pri novele o verejnom obstarávaní?
Z tohto hľadiska je diskutovaná novela veľký problém. Ruší totiž zavedenú povinnosť e-aukcií. My s tým, pochopiteľne, nesúhlasíme a náš návrh je zachovať status quo.