17.03.2011, 00:00

Železničiari prídu o tržby

Vláda schválila plán na zníženie dlhov železničných firiem, ktoré presiahli 1,5 miliardy eur. Prečo ste železničiarov nechali vytvoriť takúto sekeru?
Základnou myšlienkou malo byť oddlženie železníc, ktoré sa z pôvodného zámeru presúva z marca 2011 na december 2013, čo bude naďalej spôsobovať stav neistoty železničných spoločností voči bankovému sektoru. Vládou schválený program revitalizácie železníc je honosný názov, pretože revitalizácia by mala priniesť oživenie, nielen reštrikciu, ktorá môže smerovať k likvidácii vybudovaného železničného systému. Je potrebné železnice ozdraviť, ale chýbajú mi tu konkrétne kroky budúceho rozvoja a konkurencieschopnosti.
 
 Ako inak by ste riešili problémy vlakových firiem vy?
Dôsledným naplnením vytvorenia holdingového usporiadania  železničných spoločností. Obslužné činnosti nesúvisiace s hlavným predmetom podnikania železničného sektora vrátane nepotrebného majetku by mohli byť riešené v trhovom prostredí, ak by si vedeli tieto činnosti na seba zarobiť, nemuselo by prísť k takému rozsiahlemu a masívnemu prepúšťaniu zamestnancov v celom sektore.
 
 Začnú firmy vďaka úspornému plánu ministra Figeľa fungovať efektívnejšie?
 K tomuto je možné sa vyjadriť až po splnení niektorých opatrení z materiálu, a konštatujem, že niektoré ozdravné kroky môžu znamenať aj lepšie fungovanie, avšak očakával som z programu revitalizácie viac koncepcie, napríklad z materiálu je zrejmý nesúlad medzi úspornými opatreniami a predpokladom zvýšenia tržieb a zvýšených výkonov, napríklad stav technických prostriedkov by sa mal znížiť o približne 15 percent, stav zamestnancov o 20 percent a zároveň by mali výkony rásť o cca 15 percent. Takto pokračujúci trend bude v praxi znamenať, že v roku 2014 nebude mať Cargo dostatok techniky ani ľudí.