15.06.2010, 00:00

4. Zvýšiť zodpovednosť škôl za kvalitu

V školstve treba dokončiť, ale hlavne skvalitniť načaté reformy. "Ukazuje sa, že súčasný model akreditácie vysokých škôl nie je schopný garantovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania," hovorí Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Budúca vláda by sa preto mala zamerať na posilnenie zodpovednosti vysokých škôl za kvalitu poskytnutého vzdelávania, alebo internacionalizovať slovenské vysoké školstvo. "Lepšej transparentnosti v školstve by pomohlo aj otvorenie trhu s učebnicami, " myslí si riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš. Nová vláda by mala venovať špeciálnu pozornosť podpore vedy a výskumu. "Vo vede treba zaviesť súťaž pri udeľovaní dotácií, napríklad na báze grantového systému," dodáva Goliaš.