26.11.2009, 00:00

Slnko Slovákom zdraží elektrinu

Po roku 2011 sa na Slovensku zvýši cena elektriny. Ako členský štát Európskej únie musíme totiž dotovať "zelené" elektrárne, ktoré sú v porovnaní s tepelnými či jadrovými nákladnejšie.

Tieto vyššie náklady musia ekologickým výrobcom preplácať všetky distribučné spoločnosti. Následne si to však premietnu do spotrebiteľských cien. Slnečných či veterných elektrární bude pribúdať aj naďalej, najmä kvôli štedrejšej štátnej podpore, ktorá platí od septembra. Ak by svoje zámery naplnili všetci investori, ktorí o takúto možnosť prejavili záujem, domácnostiam by mohli ceny stúpnuť aj o desať percent.

Zelených elektrární pribudne
O možnosť postaviť na Slovensku ekologickú elektráreň požiadalo od začiatku roka vyše tisíc investorov. Jedným z nich je aj rakúska spoločnosť R1 Solar, ktorá chce do roka postaviť 10 slnečných elektrární na západnom a južnom Slovensku. "Legislatívne kroky prijaté v roku 2009 vytvorili vhodný potenciál na dosiaľ nevyužitom trhu a poskytli časové a finančné záruky. Druhým rozhodujúcim faktom bolo úspešné zvládnutie prechodu na euro," povedal zástupca spoločnosti Vratislav Koška.

Podľa "distribučiek", ako je napríklad Východoslovenská distribučná, majú všetky projekty dohromady priniesť výkon takmer dvetisíc megawattov. Energetický inštitút pri takomto náraste odhaduje zvýšenie cien pre domácnosti o vyše osem percent.

Toľko by to však bolo iba v prípade, ak by pribudlo zhruba rovnako slnečnej, veternej a biomasovej energie. Pri vyššom podiele solárnej elektriny, ktorá je najdrahšia, by to bolo viac. "Z hľadiska štátu je dôležité zadefinovať, ktorý zdroj má pre neho akú prioritu a význam z pohľadu efektívnosti jeho produkcie v podmienkach tej-ktorej krajiny," povedal Peter Marčan z Energetického inštitútu. Napríklad v porovnaní s južnejšími krajinami máme podľa neho horšie podmienky na slnečnú energiu.

"Odnesú" to domácnosti
Tlak alternatívnych zdrojov na ceny potvrdil aj hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Miroslav Lupták. "Slovensko vzalo na seba záväzok do roku 2020 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na 14 percent. To sa napĺňa. No v konečnom dôsledku to zaplatia spotrebitelia." Rast cien má najviac postihnúť domácnosti. "U firemných zákazníkov bude závislý od mnohých faktorov, ako je priebeh spotreby, objem spotreby či technické a obchodné podmienky konkrétneho kontraktu," povedal Boris Peško z tlačového oddelenia Východoslovenskej energetiky.

Budúci rok by však ceny ešte stúpať nemali, keďže zatiaľ nie je jasné, koľko nových elektrární pribudne. Regulačný úrad by mal pri sadzbách v segmente domácností na rok 2010 rozhodnúť do pondelka. Ak by aj počas budúceho roka distribútori na obnoviteľné zdroje doplácali príliš, regulátor by im mal v nasledujúcom roku povoliť vyššie ceny.

Má ich byť menej
Napriek vysokému počtu žiadostí distribútori očakávajú, že zelených elektrární veľa nebude. Napríklad Stredoslovenská energetika z celkového počtu 400 prijatých žiadostí schválila iba 100. "Schválenie žiadosti však nutne neznamená, že sa daný projekt bude aj realizovať," povedala vedúca komunikácie Anna Žatková.

Viacerí nádejní investori totiž predložili projekt, ktorý ešte nemajú reálne pripravený. Podľa zdrojov HN sú medzi nimi prípady, keď investor napríklad nemá zabezpečený pozemok, kde chce elektráreň stavať.

Napriek tomu si však chce štát výstavbu netradičných elektrární ustrážiť. Štátna akciovka Slovenská prenosová a elektrizačná sústava, ktorá spravuje elektrickú sieť, si dala vypracovať analýzu, ktorá má povedať, koľko a akých obnoviteľných zdrojov Slovensko znesie. Niektoré z nich, ako napríklad solárna či veterná energia, sú totiž pre rozmary počasia nespoľahlivé.