02.02.2010, 00:00

Nájomných bytov bude viac. V EÚ zaostávame

Získať nájomný byt má byť pre sociálne slabších každým rokom jednoduchšie. Tak to plánuje minister výstavby Igor Štefanov, podľa ktorého by mal štát podporiť počas najbližších dvoch rokov výstavbu vyše päťtisíc takýchto bytov. Len v tomto roku by ich malo byť 2 500. S finančnou podporou už počíta aj štátny rozpočet. Kým v tomto roku vyčlenil na to 47 miliónov eur, v nasledujúcom plánuje vynaložiť o tri milióny viac. "Nájomné bývanie na Slovensku je jedným z kľúčových problémov, ktoré je potrebné riešiť, a to z hľadiska jeho fyzickej, ako aj cenovej dostupnosti," píše sa v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015, ktorú plánuje vláda prerokovať na jej stredajšej schôdzi.

Na motiváciu stačí
Štátne dotácie majú pomôcť najmä mestám a obciam, ktorých úlohou je stavať nájomné byty. Výška podpory pritom závisí od veľkosti bytu či ceny za meter štvorcový. V praxi to znamená, že ak priemerná plocha nájomného bytu bežného štandartu napríklad neprevyšuje 50 metrov štvorcových a cena za jeden takýto meter nie je vyššia ako 900 eur, štát poskytne na výstavbu bytu dotáciu na úrovni 30 percent z celkových nákladov. "Predpokladáme, že takto nastavený systém by mohol byť motivujúci, aby sa nájomné byty stavali vo väčšej miere," povedal podpredseda Združenie miest a obcí Slovenska Juraj Turčány.

Nárok na sociálne bývanie v nájomnom byte sa má fyzická osoba, ktorej mesačný príjem v domácnosti nepresahuje trojnásobok životného minima. To je dnes nižšie ako dvesto eur. V prípade, že v domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, či osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom, mesačný rozpočet nesmie presiahnuť štvornásobok životného minima. Podmienky poskytnutia bytu ako aj výšku dotácie má od začiatku budúceho roka určovať zákon o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Nízke percento
Koľko bytov sa v ktorom regióne postaví, nie je nateraz známe. Podľa hovorkyne rezortu výstavby Lindy Vaškovičovej sa ich však tradične v Bratislavskom kraji postaví najmenej. "Finančné prostriedky na obstaranie nájomných bytov sa rozpisujú tak, aby zabezpečili podporu rovnomerne v rámci celého Slovenska so zohľadnením špecifík jednotlivých regiónov," vysvetľuje. V minulom roku rezort výstavby podporil výstavbu vyše 2 600 bytov za viac ako 33 miliónov eur.

V súčasnosti vlastnia obce a štát podľa koncepcie okolo 2,7 percenta bytov. "V krajinách Európskej únie sa podiel nájomných bytov pohybuje od 19 do 62 percent, pritom verejný nájomný sektor predstavuje v priemere 18 percent z bytového fondu. Z týchto skutočností vyplýva, že prístup k nájomnému bývaniu na Slovensku je veľmi obmedzený," píše sa v materiáli.

Trh práce
Nájomné byty by však nemali byť dostupné len pre sociálne slabšie skupiny. Život v podnájme totiž pomáha pracovnému trhu. "Je to jeden z predpokladov, aby trh práce bol flexibilný. Keď nežijete vo svojom, nemáte problém sa za prácou presťahovať," myslí si Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti.