24.09.2010, 13:47

V Národnom jadrovom fonde majú chýbať 3 miliardy eur

Odhad súčasného deficitu v Národnom jadrovom fonde (NJF) sa podľa výpočtu Petra Mihóka z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pohybuje na úrovni až 3 miliárd eur. Pri 40-ročnej životnosti jadrových elektrární by však ročné príspevky na pokrytie všetkých nákladov ich likvidácie, vrátane trvalého uloženia vyhoretého jadrového paliva, mali byť vyššie.

"Slovenské elektrárne, a.s., by mali platiť napríklad v roku 2010 príspevky až vo výške približne 100 miliónov eur, čiže približne o 60 % viac ako reálne platia," uviedol Mihók dnes svoj odhad na medzinárodnom odbornom seminári v Bratislave o financovaní tzv. zadnej časti jadrovej energetiky na Slovensku, ktorý zorganizovali mimovládne organizácie (MVO) Greenpeace, CEPTA a Za matku Zem.

Problémom deficitu v NJF sa zaoberá podľa MVO aj nový legislatívny návrh Ministerstva hospodárstva výstavby (MHV) SR, ktorý však podľa nich "sanovanie deficitu v NJF rieši značne kontroverzným spôsobom", a to dodatočným odvodom k cene elektriny. Odvod by mali hradiť všetci spotrebitelia elektriny v SR a bude sa týkať aj nejadrových zdrojov energie. Od odvodu má byť však oslobodená elektrina určená na vývoz do zahraničia.

"Dodatočný odvod však bude sanovať len tzv. historickú časť deficitu, pritom najproblematickejšia je tá časť deficitu v NJF, ktorá vznikla až od júla 2006. Dôvodom je, že SR uzatvorila nevýhodnú zmluvu so spoločnosťou ENEL, v ktorej sa zaviazala limitovať príspevky spoločnosti Slovenské elektrárne (SE), a.s., do NJF," konštatovala koordinátorka energetickej kampane Greenpeace Andrea Zlatňanská.

V praxi to podľa nej znamená, že nedostatočné príspevky SE, a.s., budú vyrovnávať slovenskí občania vo svojich účtoch za energiu. "Takéto riešenie nepovažujeme za spravodlivé. Riešením by bolo, keby došlo k zrušeniu nezmyselného limitu odvodov Slovenských elektrární, a.s., a cena jadrovej energie sa umelo neudržiavala na nízkej úrovni na úkor prehlbovania deficitu v NJF," dodala Zlatňanská.

"Väčšina laickej verejnosti má stále problém s chápaním tohto problému, preto my stále vyzývame jednotlivé zložky verejnej správy, aby vysvetľovali verejnosti o čo ide a ako to vzniklo," povedala. "Naša hromadná pripomienka k nariadeniu vlády bola úspešná, pretože sa k nám pridalo vyše 500 občanov SR, čo je limit na to, aby ju do úvahy zobralo MHV SR," informovala. Prerokovanie hromadnej pripomienky by sa malo uskutočniť podľa jej informácií pravdepodobne v pondelok alebo v utorok (27. alebo 28. septembra) na pôde MHV SR.

Z návrhu nariadenia vlády, ktoré do pripomienkového konania predložilo MHV SR, vyplýva, že do koncovej ceny elektrickej energie sa má od 1. januára 2011 započítavať aj odvod pre NJF na krytie nákladov tzv. historického deficitu záverečnej časti jadrovej energetiky. Navrhované nariadenie vlády by v roku 2011 zvýšilo cenu elektriny o 0,003 eura za kilowatthodinu (kWh). Odvod sa má odvádzať prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Predpokladá sa, že v budúcom roku dosiahne 70 miliónov eur.