Starnutie obyvateľstva a nedostatok peňazí v Sociálnej poisťovni budú hlavné problémy, ktoré musí vyriešiť budúca vláda. "Riešením tohto problému by mohlo byť napríklad znižovanie valorizácie dôchodkov na úroveň inflácie a tiež naplánovanie predĺženia dôchodkového veku na 65 rokov," hovorí riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliáš. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa dá nedostatok peňazí v systéme sociálneho poistenia riešiť, ale žiadny z nich nie je veľmi populárny. Štát môže začať znova privatizovať svoj majetok, alebo zmeniť pomer odvodov medzi štátnou Sociálnou poisťovňou a súkromnými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, prípadne pripraviť ešte radikálnejšie zmeny systému.