Vláda pár mesiacov pred voľbami neplní väčšinu zo svojich sľubov. Neodškodnila klientov nebankoviek, neprijala tvrdšie pravidlá na preukazovanie pôvodu majetku či nezvýšila zdroje pre školstvo na päť percent HDP. Do volieb už skóre nezlepší, lebo na to nemá politickú vôľu alebo ide o sľuby vyžadujúce dlhší čas. Podľa politológov to vláde ani neublíži, keďže si neustále udržiava popularitu. "Táto vláda priniesla celkom nový fenomén - permanentný marketing. Sľub prekrýva sľub,“ komentuje politológ Michal Horský.

Odpočet vládnych sľubov
Slabá tretina
Odpočet sľubov monitoruje inštitút Ineko. Vybral 90 najdôležitejších odprezentovaných okolo volieb v roku 2006, z ktorých vláda ku koncu októbra plnila úplne alebo prevažne len tretinu. Prijala euro, zrušila nadviazanie odvodov na minimálnu mzdu, zvýšila podporu pre farmárov či zdobrovoľnila druhý pilier. "Takéto plnenie je veľkým neúspechom pre vládu z hľadiska sľubov, ktoré sama dala,“ hodnotí Peter Goliaš z Ineka.

Tých nesplnených sľubov je viac - 60. Väčšina z nich bola pritom podľa odborníkov dobrá a mohla byť pre Slovensko prínosom. "Medzi také patrí stabilizovanie prvého dôchodkového piliera, boj proti korupcii či väčšia adresnosť dávok v hmotnej núdzi. To sú však systémové zmeny, ktoré bolo potrebné spustiť už na začiatku volebného obdobia,“ vymenúva Goliaš. Odborníci oslovení inštitútom za dobré a nesplnené označili aj vytvorenie podmienok na päťpercentný rast ekonomiky, čo si vláda dala aj do programového vyhlásenia, či podporu nepovinného zdravotného poistenia.

Tretina stačí
Viaceré z nesplnených dobrých sľubov patria pod pôsobnosť rezortov hospodárstva a financií. "Ministerstvo hospodárstva plní všetky záväzky v zmysle programového vyhlásenia vlády riadne a včas,“ oponuje Vahram Chuguryan z tlačového oddelenia. Ministerstvo financií zase do volieb už neplánuje nič, okrem toho, že bude pokračovať v prácach na zlepšení informatizácie a na jednotnom výbere daní a odvodov naplánovanom na rok 2013.

Podľa odborníkov a opozície je zároveň dobré, že rezort Jána Počiatka niektoré z ohlasovaných vecí nesplnil. Nepripravuje opätovné zavedenie dane z dividend, vyššie dane pre banky a monopoly ani zrušenie rovnej dane. "Došlo však k jej pokriveniu. Milionárskou daňou a nezvýšením nezdaniteľného minima,“ kritizuje Ivan Štefanec z opozičnej SDKÚ-DS.

Úrad vlády sa k napĺňaniu svojich sľubov nevyjadril. Podľa politológov sa tým ani nemusí trápiť, lebo vláda vie, ako na ľudí aj bez toho. "Premiér Fico od začiatku veľmi silno komunikoval s verejnosťou, vedel odhadnúť, čo očakáva. Vzhľadom na ľudí, ktorých oslovuje, nebude hrať odpočet dôležitú úlohu,“ myslí si politológ Pavol Marchevský.