22.10.2010, 00:00

Školy nepripravujú ľudí na zamestnanie

Absolventi nie sú pre firmy zaujímaví aj preto, že školský systém nereflektuje na potreby slovenských firiem. Spoločnosti si tak musia svojich ľudí samy doškoľovať.

Okrem vedomostí a cudzích jazykov je problém aj so základnými návykmi na prácu, zodpovednosťou, alebo aj schopnosťou pracovať v tíme alebo komunikovať s nadriadenými.

Problém je už v škole
Veľkí zamestnávatelia často nie sú spokojní s kvalitou študijných programov, ktoré absolventi končia. "S nárastom počtu vysokých škôl sa znižuje kvalita absolventov,“ hovorí riaditeľ odboru ľudských zdrojov v Tatra banke Dušan Antoš. Aj keď sú mladí ľudia na Slovensku šikovní a ochotní učiť sa, majú podľa riaditeľa ľudských zdrojov v spoločnosti Soitron Tomáša Turkoviča často problém so základnými znalosťami. "Po príchode do praxe treba doškoľovať absolventov nielen v oblasti odbornej, ale aj v oblasti tzv. mäkkých zručností, komunikácie, ale učiť ich aj základným pracovným návykom a zodpovednosti za zverené úlohy. Rovnako je to aj v oblasti znalosti cudzích jazykov,“ dodáva Turkovič.

Spojte školy s praxou
Väčšina oslovených firiem vidí najväčšie možnosti zlepšenia v spolupráci školstva s podnikmi. "Kvalita vzdelávacieho systému na Slovensku má určite potenciál na zlepšenie,“ povedal hovorca spoločnosti Volkswagen Slovakia Vladimír Machalík. Firmám chýba lepšia špecializácia počas štúdia. "Štúdium na vysokej škole by malo byť o tvrdej príprave do reálneho života, a nie o brigádach, respektíve zamestnaniach počas vysokej školy,“ hovorí Antoš. A zlepšiť by sa mal aj samotný proces vzdelávania. "Zlepšiť by sa malo prepojenie akademického a privátneho sektora, výučba aj smerom k projektovému riadeniu a práci v projektových tímoch na praktických zadaniach a privítali by sme možnosti prednášok a cvičení v cudzích jazykoch,“ dodáva Turkovič.

Presadí sa tak jeden zo sto
O stave trhu práce absolventov svedčí aj fakt, že z množstva absolventov, ktorí sa snažia zamestnať sa, sa reálne presadí iba pár jednotlivcov. "Z viac ako sto ľudí, ktorých osobne stretneme na pohovoroch a viac ako 24 osôb, ktoré spoznáme počas Assessment Centier, sme vybrali iba troch,“ hovorí Antoš. O prácu má pritom záujem čoraz viac absolventov. "Čo sa týka napríklad nášho Trainee programu, v tomto roku sme zaznamenali štvornásobný nárast počtu uchádzačov oproti roku 2009,“ dodáva Michalík.
Kvalita absolventov sa pritom podľa niektorých zamestnávateľov pomaly zlepšuje. Podľa hovorcu bratislavskej automobilky prichádzajú mladí ľudia po skončení školy čoraz lepšie pripravení na pohovory i assessment centrá. Mnoho z nich už tiež má skúsenosti zo zahraničia prostredníctvom rôznych stredoškolských či univerzitných programov. "Vo všeobecnosti vidíme mierne pozitívny trend v odborných a technických znalostiach, ale v oblasti takzvaných mäkkých zručností mám za posledné roky pocit stagnácie,“ hovorí Turkovič.

V žilinskej fabrike automobilky Kia však majú opačnú skúsenosť. "Kvalita a úroveň absolventov sa z dlhodobého hľadiska zhoršuje,“ povedal hovorca Kia Motors Slovakia Dušan Dvorák. Podľa neho však automobilka dúfa, že situácia sa zlepší aj vďaka zákonu o odbornom vzdelávaní a novým úpravám Národnej sústavy povolaní a kvalifikácií.