30.06.2010, 00:00

Goliaš pre HN: Medzitrh práce by mal nahradiť minimálnu mzdu

Opatrenia novej koalície v boji proti vysokej nezamestnanosti a pre oživenie trhu práce sú dobré. Plusom by bolo ešte zrušiť minimálnu mzdu.

Koalícia predstavila svoje tézy aj v oblasti boja proti vysokej nezamestnanosti a oživenia trhu práce. Sú to dostatočné opatrenia?
Zavedenie medzitrhu práce, spružnenie pracovného trhu, znižovanie odvodovej zaťaženosti zamestnávateľov a tiež oslabenie odborov. To všetko sú opatrenia, ktoré idú správnym smerom. Uvidíme, ako sa všeobecné tézy prenesú do konkrétnych vecí. Je však podľa mňa správne, že je vôľa znížiť náklady zamestnávateľov, ktoré v súčasnosti zabraňujú vytváraniu nových pracovných miest.

Čo si myslíte o medzitrhu práce? Ako by mal fungovať?
Myslím si, že princíp medzitrhu práce je veľmi dobrý. Určite by sa to však malo týkať nielen dlhodobo nezamestnaných, ale všetkých ľudí s nízkym príjmom. Čiže hovorím o princípe, keď človek s nízkym príjmom má nárok na sociálnu dávku. Tento princíp by mal nahradiť minimálnu mzdu. Teda aby nie firma garantovala pracovníkovi minimálny príjem určený vládou, ale by ju stál skutočne toľko, aká je jeho cena práce. A štát by pracovníkovi garantoval nejaký doplatok k tomu príjmu, ak by bol nízky.

To znamená, že minimálna mzda by sa mala zrušiť?
Áno. Mala by sa nahradiť práve týmto pravidlom.

Sú opatrenia, ktoré by nová vláda mala urobiť a v tézach chýbajú?
Myslím si, že by tam malo byť formulované zrušenie minimálnej mzdy. Dôležité pre trh práce však bude, ako vyriešia príliš vysoké odvodové zaťaženie, ktoré je v súčasnosti najväčšou bariérou vytvárania nových pracovných miest. Ide o odvodovú reformu, ktorá je v pláne a veľmi úzko súvisí s trhom práce.