05.10.2010, 00:00

Goliaš pre HN: Najnižší plat treba nahradiť štátnou dávkou

Zvyšovanie najnižšieho platu berie firmám peniaze na vytváranie nových pracovných miest, hovorí analytik Peter Goliaš.

Minimálna mzda sa v budúcom roku zrejme zvýši o desať eur. Čo by tento nárast spôsobil na trhu práce?
Žiadne zásadné zmeny. V pomere k priemernej mzde by minimálna mzda ostala na úrovni okolo štyridsať percent, kde sa pohybuje už dlhodobo. Určite sa však nájdu firmy, ktoré si také zvýšenie nebudú môcť dovoliť a časť zamestnancov prepustia.

Má tento inštitút na Slovensku opodstatnenie?
Minimálna mzda presúva náklady na ochranu ľudí s nízkymi príjmami na zamestnávateľa. Prečo by však mali sociálnu politiku štátu financovať súkromné firmy? Veď tým znižujeme ich konkurencieschopnosť a berieme peniaze, ktoré by mohli investovať do tvorby nových pracovných miest. Navyše je tu motivácia minimálnu mzdu obchádzať, napríklad aj prácou načierno. Paradoxne na to doplácajú najmä ľudia s nízkym príjmom. Preto by bolo efektívnejšie na ich ochranu používať verejné zdroje.

U nás je však tlak na jej zvyšovanie. Akým spôsobom by sa mala podľa vás valorizovať?
Ak má byť minimálna mzda zachovaná, tak by mal aspoň klesať jej pomer k priemernej mzde. Súčasne by mohla vzniknúť osobitná štátna dávka na kompenzáciu ľudí s nízkym príjmom, ktorá by postupne minimálnu mzdu nahradila.

Takže súhlasíte so zámerom vlády nahradiť ju medzitrhom práce, ktorý dostala aj do jej programového vyhlásenia?
Áno, keďže princíp medzitrhu je práve v dotovaní ľudí s nízkym príjmom. Napríklad dlhodobo nezamestnaných, ktorí začnú pracovať.

V diskusii padol aj návrh znížiť najmenší možný zárobok v tých krajoch, kde je vysoká nezamestnanosť. Myslíte si, že diferencovaná minimálna mzda v jednotlivých regiónoch by bola vhodným opatrením?
Len ak by to neviedlo k jej zvyšovaniu, ale naopak, k zníženiu v regiónoch s nižšou priemernou mzdou. Rizikom je administratívna náročnosť a
priestor na špekulácie.

Očakávate, že sa odborári so zamestnávateľmi ešte dohodnú?
To neviem posúdiť.

Mala by vláda zasahovať do týchto rokovaní? Respektíve, čo by mali politici urobiť?
Vláda by mala ustriehnuť, aby minimálna mzda nerástla príliš rýchlo. Súčasne by mala spolu so sociálnymi partnermi vytvoriť koncept zrušenia minimálnej mzdy a jej nahradenia osobitnou štátnou dávkou na podporu ľudí s nízkym príjmom. Miroslav Pejko