24.06.2010, 17:27

Inštitút zamestnanosti chce zrušiť sociálnu pascu

Inštitút zamestnanosti (IZ) podporuje snahu budúcej vlády zrušiť tzv. sociálnu pascu zavedením medzitrhu práce, ktorú ukotvila vo svojich programových tézach. "V súčasnosti je totiž pre viaceré skupiny nezamestnaných ekonomicky nevýhodné pracovať," píše inštitút vo svojom stanovisku. Za ďalšie pozitívne kroky v programových tézach považuje aj motivačné príspevky pre deti zo sociálne slabších rodín alebo spružnenie trhu práce.

V programových tézach však podľa IZ chýba vízia na prepojenie školstva a trhu práce, keďže v súčasnosti školy často vychovávajú absolventov neuplatniteľných v praxi. "Taktiež chýba jednoznačná vôľa zvýšiť výdavky na aktívnu politiku na trhu práce, ktoré sú dlhodobo jedny z najnižších v EÚ. Nie je deklarovaná vôľa zrušiť aktivačné práce, ktoré sú najmenej efektívnym nástrojom tejto politiky a deformujú pracovný trh," zdôraznil v stanovisku.

Zverejnené programové tézy budúcej vlády by mali byť podľa IZ zatiaľ iba podnetom na širokú odbornú diskusiu. "Preto vyzývame nastupujúcu vládu, aby túto diskusiu otvorila a prihliadala na odborné názory a skúsenosti aj od subjektov mimo svojho rezortu, aby sa podarilo predísť nesystémovým a neefektívnym opatreniam z minulých rokov," upozorňuje inštitút.

Na Slovensku je momentálne bez práce podľa údajov Eurostatu 13,9 % aktívnej populácie, čo je dlhodobo jedno z najvyšších čísel v EÚ. "Okrem toho náš trh práce trpí najvyššou dlhodobou nezamestnanosťou, keď viac ako 50 % nezamestnaných je bez práce viac ako rok," konštatuje IZ. Zdôrazňuje pritom, že výdavky na politiku trhu práce dosahujú len 0,59 % HDP, pričom krajiny ako Belgicko či Dánsko vynakladajú až okolo 3 % HDP. "Toto všetko sú problémy, s ktorými sa musí novovznikajúca vláda popasovať," vyzdvihol.

Inštitút zamestnanosti je mimovládna nezisková organizácia, ktorej náplňou je tiež výskum problémov zamestnanosti. Zbiera informácie o trhu práce s cieľom byť platformou pre ich výmenu.
TASR poskytol stanovisko Michal Páleník z IZ.