16.10.2009, 00:00

Brusel neverí, že vláda bude vládať splácať dlhy

Bez reforiem a bez šetrenia bude mať Slovensko v budúcnosti problém platiť svoje dlhy a potreby. V najnovšej správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií to skonštatovala Európska komisia. Preradila preto Slovensko z druhej do tretej skupiny, kam patria krajiny s najväčším rizikom. Naše ministerstvo financií hodnotenie odmieta a spochybňuje ho. Analytici aj opozícia však tvrdia, že niečo na tom bude.

Riziko rastie
Za posledné tri roky sa podľa Bruselu zvýšila hrozba, že príjmy štátu nebudú stačiť na platenie jeho záväzkov. Dôvodom sú výdavky na starnutie populácie a rastúce štrukturálne deficity. To sú deficity, ktoré nezohľadňujú jednorazové a dočasné opatrenia a vplyvy. Okrem nás si pohoršilo aj ďalších deväť krajín. Do najrizikovejšej skupiny sa prepadlo napríklad aj Írsko, Lotyšsko, Litva či Holandsko. Naopak, polepšilo si Maďarsko.

"Snaha o vyrovnaný rozpočet v strednodobom horizonte a pokračovanie v reformách sociálneho systému by prispeli k zníženiu rizika dlhodobej udržateľnosti verejných financií,“ radí komisia v správe Slovensku.

Mýlia sa
Minister financií Ján Počiatek so správou nesúhlasí. Zohľadňuje podľa neho iba údaje do konca roka 2008, a tak nepočíta so sľubmi vlády o znižovaní schodku v najbližších rokoch. Okrem toho podľa Počiatka komisia používa zlý výpočet deficitu, ktorý sa hodí pre veľké ekonomiky. Svedčí o tom napríklad aj to, že podľa údajov v správe by sa naša ekonomika v tomto roku mala prehrievať, teda mala by ísť nad svoje možnosti. To však pravda nie je, keďže naše hospodárstvo sa hlboko prepadlo. "Odmietame celú klasifikáciu, ako ju prezentovala Európska komisia,“ hovorí Počiatek. Minister plánuje vytvoriť v komisii pracovnú skupinu, ktorá by sa pustila do zmeny metodiky.

Slabé argumenty
Opozícia považuje Počiatkovu obhajobu za nedôstojnú. "Tak asi má Európska komisia rovnaký meter pre všetkých, čísla nepustia,“ hovorí poslanec SDKÚ-DS Ivan Štefanec. Podľa neho je to jasný signál vláde, aby sa zobudila. "Komisia jednoznačne povedala - stop plytvaniu.“

Analytici pripúšťajú, že výpočty komisie môžu byť v prípade Slovenska príliš prísne. Na druhej strane však súhlasia s podstatou správy. "Slovensko by si malo okamžite pripraviť systémové opatrenie v oblasti verejných výdavkov a hneď potom, ako bude kríza doznievať, ich aj implementovať,“ odporúča analytik UniCredit Bank Ján Tóth.

"Je potrebné naplánovať dlhodobé predlžovanie veku odchodu do dôchodku a zmenu valorizácie penzií. Ak sa to bude odkladať, čaká krajinu v roku 2030 ekonomická katastrofa,“ pripája sa analytik Ineko Peter Goliaš.

Prečítajte si aj:
Je dobré, že Brusel na nás pre nešetrenie zatlačil

Minirozhovor. Guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko pre HN.

Je plán vlády na konsolidáciu verejných financií dôveryhodný a dostatočný?
V rozpočte sú pozitívne veci, napríklad snaha ušetriť 700 miliónov eur. Na druhej strane dôveryhodnosť príde až po tom, keď budú predstavené detaily tohto plánu. Samozrejme, vo vývoji sú aj riziká. Momentálne konsolidačné úsilie, ktoré je v hodnote 0,8 percenta, považujeme za snahu, ktorá určite nezhorší pozíciu Slovenska, ale naše odporúčanie je konsolidovať rýchlejšie.