Firmou roka v dvanástom ročníku udeľovania cien za mimoriadne podnikateľské výsledky týždenníka Trend sa včera stala softvérová spoločnosť Eset, ktorá obhájila vlaňajší primát. Ceny pre najúspešnejšiu banku a poisťovňu získali VÚB banka a Allianz -- Slovenská poisťovňa, pričom obidve spoločnosti získali tento titul prvýkrát, a za Manažéra roka 2009 bol vyhlásený Michal Hrabovec, spoluzakladateľ a prezident softvérovej firmy Anasoft APR.

Rozhodli výsledky
Ceny týždenníka Trend si prevzali šéfovia ocenených spoločností počas slávnostného večera v novej budove Slovenského národného divadla.

Najúspešnejšiu firmu, banku i poisťovňu určil hodnotiaci model porovnávajúci dosiahnuté hospodárske výsledky, manažéra roka vybrali hlasovaním čitatelia ekonomického týždenníka a osobnosti ekonomiky Slovenska.

Prudký rast zisku
Eset, ktorý už dve desaťročia rozvíja antivírusový systém NOD, patrí medzi svetovú špičku a je len treťou spoločnosťou, ktorej sa podarilo obhájiť titul Firma roka. Za ostatných päť rokov tržby Esetu narástli 23-násobne, pridaná hodnota 33-násobne a čistý zisk 55-násobne. Z minuloročných tržieb Esetu tvorí pridaná hodnota až vyše 89 percent. VÚB banka bola v minulom roku najaktívnejšou bankou v oblasti financovania obyvateľstva a firiem, keď sa sama postarala až o tretinu klientskych pôžičiek za celý bankový sektor. Allianz -- Slovenská poisťovňa sa dostala na stupeň víťazov vďaka vysokej ziskovosti dosiahnutej zhodnocovaním aktív a strážením nákladov.