05.05.2008, 00:00

Reštituenti zarobia od mája viac peňazí

Od prvého mája sú ceny regulovaného nájomného vyššie o pätnásť percent. Opatrenie ministerstva financií je však len čiastočnou náplasťou pre majiteľom reštituovaných domov, ktorí si výšku nájomného vo vlastnom nemôžu určovať sami.

Ich nájomníci, ktorých je na Slovensku 20- až 30-tisíc, tak mesačne zaplatia o 200 až tisíc korún viac ako doteraz.
Trhové je oveľa vyššie
Opatrenie rezortu financií, ktoré bude pravdepodobne platiť len do konca roka, stanovuje, že cena za jeden štvorcový meter obytnej miestnosti (izby) v byte prvej kategórie sa z 33,80 koruny zvyšuje na 38,87 koruny. Za jeden štvorcový meter takzvanej vedľajšej miestnosti, ako je kuchyňa alebo kúpeľňa, nájomcovia platia 18,17 koruny (do prvého mája to bolo 15,80 Sk). Čisté nájomné (bez platieb za energie, vodné a stočné a ďalšie poplatky) tak v priemernom dvojizbovom byte už nebude okolo 1 800 korún, ale viac ako 2 000. Za väčšie byty budú ich nájomcovia platiť okolo 7 000 korún, teda asi o tisíc viac ako doteraz.
Výška nájomného je však značne individuálna. Niektorí majitelia reštituovaných domov neraz bez vysvetlenia, z mesiaca na mesiac nájomné zvýšia aj na dvojnásobok. "Neraz nám dajú iba šek na platbu bez toho, aby jej výšku a dôvod vysvetlili," upozorňuje obyvateľka jedného z bytov v reštituovanom dome na Grösslingovej ulici v Bratislave Eva Strasserová. Takéto správanie podľa nej vyhrocuje zlé vzťahy medzi majiteľmi domov a nájomníkmi.
Trhové nájomné za dvojizbový zrekonštruovaný byt v centre Bratislavy je v súčasnosti vyše 30-tisíc korún mesačne.
Len kto dobre zaplatí
"Ak v našom dome nájomník umrie, majiteľ domu dá byt okamžite zrekonštruovať, čo stojí aj niekoľko stotisíc korún," hovorí Strasserová. To podľa nej znamená, že reštituenti alebo iní majitelia, ktorí tieto domy od nich kúpili, majú dostatok peňazí na údržbu a obnovu. Často však tvrdia opak. Ona a ďalší nájomníci bývajú v bytoch, ktoré sú v dezolátnom stave. Strasserová si myslí, že do ich obnovy by majitelia mali investovať aspoň primeranú čiastku zodpovedajúcu výške regulovaného nájomného. "Tieto byty sú v hroznom stave. Na stenách je pleseň, okná sú zhnité... Niektorí nájomníci v nich nekúria už niekoľko rokov," dodala.
Skontaktovať sa s majiteľmi tohto domu sa HN nepodarilo.
Vláda o reštitúciách
Súčasná vláda odmieta zrušiť regulované nájomné. Pripravuje koncepciu riešenia vzťahov medzi vlastníkmi reštituovaných domov a nájomníkmi, ktorá má byť hotová do konca roku. Predložia ju rezorty výstavby, financií, práce a spravodlivosti. "Materiál o tom, aký bude ďalší postup, mala by vláda prerokovať už tento týždeň. Nepôjde však ešte o samotnú koncepciu," informoval hovorca ministerstva výstavby Miroslav Bátovský. O tom, čo tento dokument obsahuje, však nechcel hovoriť. Ministerstvo ho v piatok minulý týždeň doručilo vláde, takže "je už v jej kompetencii". Na jej internetovej stránke však do konca týždňa nebol.
Podľa Občianskeho združenia vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným, takéto nájomné je v rozpore s našim právom, najmä zákonom o cenách. Regulované nájomné by malo podľa predsedu združenia Karola Spišáka zohľadňovať ekonomicky oprávnené náklady vlastníka a primeraný zisk - uviedol v liste viacerým ministerstvám. "Je nespravodlivé, že na stanovenie cien energií a vody zriadil štát osobitný úrad (ÚRSO - pozn. HN). Ale pri určovaní cien nájomného rozhodovali v rozpore so zákonom ministerskí úradníci na základe politického usmernenia," napísal im Spišák.
Riešenie je na politikoch
Predseda občianskeho združenia Právo na bývanie Kristián Straka tvrdí, že problém nájomníkov v reštituovaných domoch môže vyriešiť len výstavba nových bytov. O problémoch nájomníkov bude hovoriť s primátorom Bratislavy Andrejom Ďurkovským a ministerkou práce Vierou Tomanovou. Stretnutie prisľúbil aj podpredseda vlády Dušan Čaplovič. "Požiadali sme aj o stretnutie s predstaviteľmi všetkých parlamentných politických strán. Zatiaľ ho potvrdil len predseda SMK Pál Csáky," informoval Straka.
Ministerstvo práce by podľa jeho hovorcu Michala Stušku najradšej prijalo také opatrenie, ktoré by čo možno najviac odškodnilo nájomníkov bývajúcich v reštituovaných domoch. Na základe rozhodnutia vlády pripraví pre rezort výstavby "merateľné kritériá na vymedzenie nájomcov bytov, v záujme zabezpečenia diferencovaného prístupu k poskytovaniu bytových náhrad", uviedol Stuška. Po vypracovaní koncepcie bude potrebné zmeniť viaceré zákony. To znamená, že definitívne riešenie bývania v reštituovaných domoch môže trvať dva, ba aj viac rokov.

Maximálne ceny nájmu bytu za mesiac (v Sk/m2)