30.10.2007, 00:00

Mikuš: Vláda dáva stimuly svojim

Vlani počas posledných troch decembrových zasadnutí stihla vláda podľa poslanca za SDKÚ-DS Jozefa Mikuša rozdať spriazneným podnikateľom investičné stimuly za 9,75 miliardy korún. "Aby s tým nemala problémy, ešte predtým v novembri si účelovo prispôsobila pravidlá na poskytovanie stimulov a regionálnu pomoc premenovala na štátnu. Vtedy podporila 45 projektov, pričom vyše 60 percent smerovalo na rozvinuté západné Slovensko," povedal.
Ako ďalej informoval Mikuš, minulý týždeň vláda schválila ďalšiu štátnu pomoc pre automobilku Kia v hodnote 1,15 miliardy korún. Podľa neho ide o pomoc nad rámec prvej zmluvy z roku 2004 a má sa ňou Kórejčanom pomôcť pri rozšírení výroby automobilov. Nová pomoc pritom smeruje podľa Jozefa Mikuša do regiónu s hlboko podpriemernou nezamestnanosťou, v apríli bola miera nezamestnanosti v Žilinskom kraji 5,7 percenta, na celom Slovensku bola dvojnásobná. Pomoc ide podľa Mikuša na vytvorenie nových pracovných miest, hoci už v súčasnosti dovážajú automobilky zamestnancov zo zahraničia. "Je isté, že tieto peniaze sa použijú v určitej miere na financovanie zamestnania ľudí z iného regiónu ako je Žilina a inej krajiny ako je Slovensko. Ide o zneužívanie štátnych financií," povedal.
Po novom budú smerovať investičné stimuly najmä do regiónov s vysokou nezamestnanosťou a na investície s vyššou pridanou hodnotou. Upravuje to zákon o investičnej pomoci, ktorý schválila Národná rada SR. Zákon predpokladá poskytovanie investičných stimulov pre projekty v oblastiach priemyselnej výroby, technologických centier, centier strategických služieb a tiež centier cestovného ruchu. Konečné slovo pri prideľovaní investičnej pomoci však zostane kabinetu.
Ministerstvo hospodárstva pritom predpokladá, že štát by vo forme priamej a nepriamej pomoci v budúcom roku mohol na investičné stimuly vynaložiť spolu dve miliardy korún. V roku 2009 by táto suma mohla klesnúť na 1,5 miliardy. Priamu pomoc pritom vymedzuje ako príspevok na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a príspevky na novovytvorené pracovné miesta. Nepriamou pomocou majú byť úľavy na dani z príjmu a zvýhodnené prevody nehnuteľného majetku či zámeny hnuteľného majetku.
Podľa Mikuša tento zákon umožní vláde ďalej a ešte viac rozdávať peniaze. Zákon je podľa neho omnoho mäkší ako doterajšie pravidlá, napríklad rozširuje okruh podporovaných oblastí z moderných technológií a poznatkovej ekonomiky na celý priemysel.