15.10.2007, 15:38

INEKO: Rozpočet odzrkadľuje falošnosť vládnych sľubov

Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu na budúci rok podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) odzrkadľuje falošnosť sľubov jej strán.

Potvrdzuje totiž, že vláda nedáva výrazne viac peňazí na sociálne veci, ani na rozvoj vzdelanosti potrebný pre dlhodobý rast životnej úrovne, pričom v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) sa financovanie týchto oblastí dokonca zmenšuje. Konštatuje sa to v hodnotení návrhu štátneho rozpočtu (ŠR), ktoré vypracoval INEKO v rámci projektu zameraného na monitoring plnenia politických sľubov.
INEKO poukazuje na fakt, že vláda neplní sľuby o zvyšovaní transparentnosti pri použití verejných zdrojov. Ako príklad uvádza sľub z volebného programu strany Smer "zvýšiť transparentnosť poskytovania štátnej pomoci centrálnym zverejnením jej príjemcov," pričom tieto informácie doteraz neboli zverejnené. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku inštitútu, chýbajú tiež analýzy efektívnosti investičných stimulov, ktoré vláda sľubovala pripraviť vo svojom programovom vyhlásení. Inštitút poukazuje aj na pokles výdavkov zo ŠR určených pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom výdavky v pomere k HDP klesajú z 3 % v roku 2006 na 2,7 % v roku 2008. Podobne zdroje štátu na podporu bývania klesajú z 0,5 % HDP v roku 2006 na 0,4 % HDP v roku 2008. Podľa inštitútu najväčšia vládna strana neplní ani svoj sľub z Volebného programu strany Smer z decembra 2005 "pozdvihnúť vzdelanosť a schopnosť jej uplatnenia na najvyšší piedestál spoločenských hodnôt." Výdavky pre ministerstvo školstva v pomere k HDP totiž podľa inštitútu klesajú z 3 % v roku 2006 na 2,8 % v roku 2008. Z hodnotenia návrhu ŠR ďalej vyplýva, že "menší koláč" z verejných zdrojov dostanú aj vysoké školy, ich zdroje poklesnú z 0,8 % HDP v roku 2006 na 0,7 % HDP v roku 2008. Pokles podľa inštitútu pocíti aj veda a výskum, ktorá mala v minulom roku 0,48 % HDP, v roku 2008 to bude 0,44 % HDP. Na druhej strane zo záverov vyplýva aj mierne zlepšenie v zdravotníctve, kde sa podiel zdrojov rezortu zdravotníctva na HDP zvýšil z 1,6 % HDP v roku 2006 na 1,7 % HDP v roku 2008. Ako sa ďalej konštatuje v správe inštitútu, ani tu však vláda nesplnila svoj sľub o zvýšení platieb za štátnych poistencov zo 4 % na 5 % priemernej mzdy.
INEKO ďalej vo svojom stanovisku uvádza, že nemá záujem vstupovať do straníckej súťaže. Cieľom projektu zameraného na monitoring plnenia sľubov je zabrániť tomu, aby sa aj na Slovensku premenil boj o moc na preteky, kto dokáže lepšie "klamať ráno, na obed aj večer". "Keďže falošné sľubovanie pokračuje aj druhý rok po voľbách, považuje INEKO za zodpovedné prezentovať odpočet plnenia sľubov čoraz razantnejšie. Ak sa totiž stratégia klamania občanov ukáže ako úspešná, hrozí, že ju časom masovo prijmú viaceré politické strany", uvádza sa v hodnotení návrhu rozpočtu. INEKO dúfa, že falošné sľuby budú na našej politickej scéne postupne ubúdať, čo spoločnosti umožní venovať sa riešeniu vážnejších problémov.