11.11.2007, 14:47

Prevádzkový zisk skupiny Slovnaft v 3. kvartáli 2,3 mld.Sk

Skupina Slovnaft v treťom štvrťroku 2007 dosiahla prevádzkový zisk vo výške 2,3 mld. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles o 28 %.

Ako Slovnaft ďalej informoval, výsledky okrem vyššieho predaja pozitívne ovplyvnili aj vyššie predajné ceny plastov s vplyvom 914 mil. Sk. Tieto pozitívne vplyvy na druhej strane čiastočne eliminovala silnejšia koruna, ktorá v treťom kvartáli tohto roka posilnila voči USD o 17,7 % a voči euru o 11,3 % s celkovým vplyvom 1,5 mld. Sk.
"Vďaka pokračujúcemu dynamickému rastu ekonomiky a rastúcej spotrebe, objem predaja ropných výrobkov na domácom trhu vzrástol v prvom až treťom kvartáli 2007 medziročne o 4,5 %, čo v prípade motorovej nafty predstavuje nárast o 40,6 kt a v prípade benzínov o 32,8 kt," uviedla na margo hospodárskych výsledkov spoločnosť. Vzrástol aj objem predaja na exportné trhy o takmer 1 %, a to napriek vysokým východiskovým hodnotám z predchádzajúceho roka. Podiel exportu dosahuje približne tri štvrtiny celkovej produkcie. Medziročne sa zvýšil najmä predaj na poľský, rakúsky a maďarský trh, čo plne kompenzovalo pokles predaja na českom a nemeckom trhu.
Ako ďalej spoločnosť informovala, objem predaja polymérov vzrástol v porovnaní s prvými deviatimi mesiacmi minulého roka o takmer 23 kt, predovšetkým v dôsledku vyššieho využitia výrobnej kapacity PP3 jednotky. V rámci maloobchodného predaja pokračoval aj v prvých deviatich mesiacoch tohto roka rastúci záujem vodičov o motorovú naftu a LPG. V uvedenom období Slovnaft zvýšil efektívnosť predaja v rámci svojej siete čerpacích staníc v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 17 %. Spoločnosť uviedla, že ku koncu septembra prevádzkovala v SR 209 čerpacích staníc.
Rafinéria od januára do septembra 2007 spracovala viac ako 4 412 kt ropy, čo je takmer rovnaké množstvo ako v roku 2006. Za trištvrte roka Slovnaft medziročne vyrobil o 33,5 kt viac benzínov a o 67,2 kt viac motorovej nafty.
Za uplynulých 12 rokov preinvestovala bratislavská rafinérska spoločnosť Slovnaft približne 53 mld. Sk do rozsiahlej modernizácie technológií, zvyšovania kvality vyrábaných produktov a do environmentálnych projektov. Slovnaft v súčasnosti tri štvrtiny svojej rafinérskej produkcie exportuje na európske trhy, a to predovšetkým do Rakúska, Nemecka, ČR a Poľska. Od minulého roka zásobuje Slovnaft domáci i exportné trhy palivami s biokomponentmi, čím výrazne dopomohol SR získať v tejto oblasti prvenstvo v rámci krajín Visegrádskej štvorky.
Skupina Slovnaft zaznamenala v minulom roku podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS) čistý zisk na úrovni 6,272 mld. Sk. Majoritným vlastníkom spoločnosti, ktorý kontroluje 98,4 % akcií firmy, je maďarská ropná a plynárenská skupina MOL.