"Aj pes má svoju búdu." Takto nelichotivo upozorňujú nájomníci bytov štátnu správu a samosprávu na to, že môžu v reštituovaných domoch prísť o strechu nad hlavou. Majitelia bytových domov sa totiž dožadujú trhového nájomného. Teda mnohonásobne vyššieho ako je terajšie, regulované. Ale na také, neraz v sume niekoľko desiatok tisíc korún mesačne, väčšina bývajúcich nemá.
Nájomníci si však na chvíľu môžu vydýchnuť. Parlament posunul termín skončenia regulovaného nájomného na koniec roka 2008. No potom mnohým hrozí, že si v súčasných bytoch nebudú môcť dovoliť bývať a skončia "na ulici". Zabrániť má tomu nový zákon o ukončení niektorých nájomných vzťahov, ktorý pripravilo ministerstvo výstavby. Predpokladá, že obce a mestá poskytnú nájomníkom v reštituovaných domoch náhradné bývanie. Majú tak urobiť do konca roku 2013. Zákon by mal platiť od januára 2008.
Vláda nemá prehľad
"Teraz je na ťahu samospráva," tvrdí hovorca ministerstva výstavby Miroslav Bátovský. Štát jej vytvoril podmienky na stavbu obecných nájomných bytov. Podľa neho môže začať stavať "takmer bez koruny". Obce môžu na to dostať nenávratné dotácie vo výške 30 percent z hodnoty bytov. Zvyšok zo Štátneho fondu rozvoja bývania ako pôžičku s nízkym úrokom na 30 rokov.
Vláda však nevie, koľko je reštituovaných domov a v nich bytov. Podľa niektorých odhadov vysťahovaním je ohrozených 60-tisíc rodín. Bátovský tvrdí, že toto číslo je veľmi prehnané.
Byty s podmienkou
Podľa návrhu zákona prenajímateľ bytu môže vypovedať nájom do 31. decembra 2008. Nájomca však nie je povinný vysťahovať sa, kým mu obec nedá náhradný byt. Žiadosť naň musí podať do 30. júna 2009, inak nárok na náhradný byt zaniká 31. decembra 2009. Obec je povinná poskytnúť ho do konca roka 2013. Záujemca ho však môže dostať len vtedy, ak si sám nedokáže obstarať iný byt. Musí to však preukázať potvrdením "o nemožnosti poskytnúť hypotekárny úver aspoň z troch a stavebný úver aspoň z dvoch bánk".
Najviac potenciálne postihnutých nájomníkov na Slovenku je v Bratislave. Názor magistrátu na návrh zákona a na to, ako sa chce s týmto problémom vyrovnať, sa HN nepodarilo získať.
Pôžičky nechcú
Samospráva si však nechce brať pôžičky na stavbu náhradných bytov a voľné nemá. "Prečo by sme mali brať pôžičky? Peniaze potrebujeme na mnohé iné veci -- na nové kanalizácie či osvetlenie," upozorňuje podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška.
Nájomníkov v reštituovaných domoch podľa neho návrh zákona "znevýhodňuje práve tým, že by mali preukázať bytovú tieseň a nesolventnosť". Túto povinnosti však štát nežiadal od tých, ktorým umožnil pred niekoľkými rokmi lacno kúpiť štátne a družstevné byty. "Zákony by mali rovnako platiť pre všetkých," dodáva Muška. Štát však podľa neho poškodzuje aj majiteľov domov. Nízke, regulované nájomné im neumožňuje tieto objekty obnovovať.
Prehadzovanie bremena
Mnohí sa do reštituovaných domov nasťahovali pred 30 až 40 rokmi. "Na ich opravu dali státisíce korún, tak prečo by sa mali sťahovať alebo si kúpiť byt zo svojho?" pýta sa Kristián Straka, predseda občianskeho združenia Právo Staromešťanov (Bratislavčanov) na bývanie. Pripomína, že do roku 1989 považoval štát tieto domy za svoje, hoci ich potom dal reštituentom. "Občanom direktívne prideľoval do nich nájomné zmluvy." Ani po roku 1989 samospráva mnohých ľudí neupozornila, že do týchto domov sa nemôžu sťahovať, lebo patria reštituentom.
Návrh zákona tieto problémy neodstraňuje, tvrdí advokát Radoslav Procházka. "V regulácii nájomného má najviac masla na hlave štát." Teraz prenecháva riešenie problémov z veľkej časti na samosprávu. "Opäť ide o odovzdanie bremena, ktoré vytvoril štát, niekomu inému ako tomu, komu toto bremeno má patriť."

Návrh riešenia pre reštituované byty

-- Prenajímateľ bytu môže vypovedať nájom bez uvedenia dôvodu do 31. decembra 2008
-- Nájomca však nie je povinný vysťahovať sa, kým mu obec nedá náhradný byt (maximálne 80 štvorcových metrov)
-- Žiadosť o náhradný byt sa musí podať do 30. júna 2009
-- Záujemca o byt musí dokázať, že si sám nevie zabezpečiť nový byt. Musí preukázať odmietnutie žiadosti o hypotekárny úver z troch a o stavebný úver z dvoch bánk
-- Obec musí poskytnúť náhradný byt do konca decembra 2013
-- Ak to obec nedokáže, musí občanovi bez bytu hradiť časť nájomného