24.10.2007, 15:56

Schválila pre HBP dodatočnú pomoc v tomto roku 77,66 mil. SK

Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP) dostane v tomto roku dodatočnú štátnu pomoc vo výške 77,66 mil. Sk. Dodatočná štátna pomoc, ktorú schválila v stredu vláda, pôjde na investície do sprístupnenia zásob uhlia. V tomto roku už ministerstvo hospodárstva poskytlo spoločnosti štátnu pomoc vo výške 33 mil. Sk. Spoločnosť HBP má nárok na štátnu pomoc vo výške 30 % z celkových investícií, ktoré vykoná v rámci otvárania ťažobných polí v dobývacích priestoroch Nováky, Cigeľ a Handlová. V tomto roku banská spoločnosť plánuje investovať celkovo 369 mil. Sk, do konca prvého polroka preinvestovala približne 112 mil. Sk.
Podľa rezortu hospodárstva schválená dodatočná štátna pomoc v tomto roku nebude mať dopad na zvýšenie schodku štátneho rozpočtu. Pomoc pre HBP bude mať podľa ministerstva hospodárstva naopak pozitívny vplyv na zamestnanosť kvôli predĺženiu ťažby uhlia a zachovania približne 4 tis. pracovných miest v regióne Hornej Nitry. "Tým sa znížia nároky na štátny rozpočet v rámci sociálneho systému a zachovajú sa príjmy z daní a odvodov," konštatuje rezort. Hornonitrianske bane majú v rokoch 2005 až 2010 preinvestovať do otvárania nových ťažobných polí celkovo 1,75 mld. Sk. Európska komisia schválila začiatkom roka 2006 pre spoločnosť štátnu pomoc vo výške 30 % z celkových investícií. Zo štátneho rozpočtu by tak banská spoločnosť mala v spomínaných rokoch dostať celkovo 525 mil. Sk.