14.11.2007, 13:33

Vstup do schengenu uvoľní aj pohyb turistov v Tatrách

Vstupom Slovenska do schengenského priestoru sa uvoľní režim nielen na hraničných priechodoch, ale bude znamenať aj uvoľnenie režimu na turistických chodníkoch v Tatranskom národnom parku (TANAP).

"Ani schengenská zmluva však neruší národné zákony v oblasti ochrany prírody a krajiny," povedal na dnešnej tlačovej besede v Tatranskej Lomnici hovorca Štátnych lesov (ŠL) TANAP-u Marián Šturcel. Aj po vstupe do schengenu sa turisti budú môcť pohybovať len po značkovaných turistických chodníkoch. Budú však môcť slobodne prekračovať hranice v miestach, kde sa stretávajú značkované turistické chodníky z poľskej a slovenskej strany Tatier.
Doteraz môžu turisti prekračovať slovensko-poľské hranice v TANAP-e len na jedinom mieste, a to na vrchole Rysov. Po vstupe do schengenu bude možné prechádzať hranice aj na ďalších miestach, "s tým, že na Slovensku je nutné dodržiavať platné sezónne uzávery značkovaných turistických chodníkov," dodal Šturcel. Hranice v Tatrách tak definitívne padnú až skončením sezónneho uzáveru turistických chodníkov 15. júna. Vo Vysokých Tatrách stále zostane len jedno miesto, vrchol Rysov, cez ktoré budú môcť turisti prekračovať hranicu medzi Poľskom a Slovenskom. Schengen sa viac dotkne Západných Tatier, kde budú môcť turisti prekračovať hranice na Kasprovom vrchu, v Tomanovskom, Bystrom a Gáborovom sedle, na Končistej, Hrubom vrchu, Volovci, Rakoni či na Lúčnej.
Štátne lesy TANAP-u v najbližších dňoch začnú s umiestňovaním informačných tabúľ o sezónnom uzávere turistických chodníkov na hraniciach s Poľskom, keďže v poľskom národnom parku inštitút sezónnych uzáverov nepoznajú. Pripravovaný Návštevný poriadok TANAP-u by mal niektoré sezónne uzávery na slovenskej strane zrušiť. "Táto úprava je reálna až k letnej sezóne," doplnil Šturcel.