15.10.2007, 15:23

DSS zrejme nebudú môcť investovať do realitných fondov

Dôchodkové správcovské spoločnosti zrejme nebudú môcť investovať prostriedky v druhom pilieri do tzv. realitných fondov.

Hoci túto možnosť chcela do zákona o starobnom dôchodkovom sporení zaviesť prostredníctvom návrhu novely zákona o sociálnom poistení ministerka práce a sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová, poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD) navrhla toto ustanovenie z predloženej novely vypustiť. Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci a bývanie takýto návrh poslankyne Vaľovej schválil.
"Tieto investície považujem za investície so zvýšeným rizikom, pričom cena podielových listov takýchto fondov sa vyvíja na základe iných kritérií, ako je tomu u štandardných investičných nástrojov," zdôvodnila svoj pozmeňujúci návrh Vaľová. Ministerstvo práce a sociálnych vecí pritom chcelo umožniť dôchodkovým spoločnostiam investovať do realitných fondov "za účelom rozšírenia možnosti využitia investičných nástrojov".