21.10.2007, 12:26

S prípravou na euro začne viac ako 80 % firiem

S prípravou na zavedenie eura v SR ešte pred potvrdením splnenia podmienok na jeho zavedenie v marci 2008, začne viac ako 80 % spoločnosti

..., ktoré sa zúčastnili prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) v spolupráci s virtuálnym mesačníkom EUobserver. Cieľom prieskumu bolo zmonitorovať aktuálnu pripravenosť podnikateľských subjektov a subjektov verejnej správy na zavedenie spoločnej meny. Ako na piatkovej tlačovej besede uviedol vedúci kancelárie PAS v Bruseli Juraj Studeník, dôležitosť príprav si uvedomuje takmer 90 % slovenských podnikov. Ako ďalej Studeník uviedol, 52 % respondentov už začalo s prípravou na euro akoukoľvek formou. Ostatní respondenti podľa jeho slov začnú s prípravami ešte pred hodnotením splnenia maastrichtských kritérií v marci 2008, pričom 18 % oslovených spoločnosti deklarovalo, že začne s prípravou až po splnení požadovaných kritérií. "Osemdesiat percent spoločností sa bude pripravovať skôr, ako budeme mať definitívne potvrdené, že euro zavedieme 1. januára 2009," dodal. Zároveň však upozornil, že čím neskôr príprava na zavedenia eura v podnikoch začne, tým viac bude stáť.

V súvislosti s výškou nákladov na zavedenie eura až 69 % oslovených podnikov predpokladá, že ich náklady vynaložené na prechod na spoločnú menu nepresiahnu 500 tis. Sk. Takmer 15 % spoločnosti predpokladá, že ich tieto procesy nebudú stáť viac ako 1 mil. Sk. Náklady nad 1 mil. Sk predpokladá iba 16 % oslovených spoločnosti. Vzhľadom na počty zamestnancov, ktorých zúčastnené podniky zamestnávajú, Juraj Studeník uviedol, že sú tieto čísla nízke a hlavne pri väčších spoločnostiach netreba podceňovať nákladovú stránku zavedenia eura.

Z prieskumu vyplýva aj fakt, že až 45 % spoločnosti počas prieskumu nezaregistrovalo relevantnú informačnú kampaň zo strany kompetentných štátnych inštitúcii zameranú na právnické osoby. Viac ako 30 % subjektov pritom vníma kroky štátu v tejto oblasti negatívne, pozitívny postoj v prieskume zaujalo takmer 25 % opýtaných.

Oslovené subjekty sa vyjadrovali aj k poskytovaniu asistencie PAS v období príprav na novú menu. Viac ako 30 % oslovených spoločnosti vidí hlavnú úlohu aliancie vo zvyšovaní informovanosti podnikateľskej obce a 25 % subjektov by malo záujem o monitorovanie stavu legislatívy v SR. Trinásť percent oslovených subjektov by privítalo poskytovanie vzdelávania a pripomienkovanie legislatívy prostredníctvom PAS. Nezáujem o asistenciu v tejto oblasti prejavilo 8 % oslovených respondentov. Za najdôležitejšiu oblasť v súvislosti so zavádzaním novej meny, označili oslovené spoločnosti pripravenosť informačných systémov a celkovú vnútropodnikovú pripravenosť. Za veľmi dôležitý aspekt považujú spoločnosti aj zrozumiteľnosť a včasnosť prijatých legislatívnych noriem a pripravenosť orgánov štátnej a verejnej správy.

Prieskum sa realizoval v júli a auguste tohto roka na vzorke 204 respondentov, pričom 77-percentný podiel v skupine respondentov tvorili podnikateľské subjekty a zvyšných 23 % samosprávne orgány. Viac ako 35 % zúčastnených spoločností zamestnáva viac ako 250 zamestnancov a subjekty s počtom zamestnancov od 101 do 250 tvorili 29 % z celkového počtu. Od 11 do 25 zamestnancov zamestnáva 13 % oslovených spoločnosti a od 51 do 100 zamestnancov zamestnáva 10 % všetkých respondentov, zvyšný 3-percentný podiel patrí spoločnostiam s počtom zamestnancov od 26 do 50. PAS vznikla v novembri 2001. Jej zakladateľmi sú Centrum pre hospodársky rozvoj a Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Aliancia združuje vybrané podnikateľské subjekty pôsobiace v SR a jej hlavným cieľom je skvalitňovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Podniky združené v PAS dosahujú ročné tržby na úrovni 367 mld. Sk a zamestnávajú približne 64 tisíc pracovníkov.