01.08.2007, 14:49

Eurofondy by chceli župani prerokovať s predsedom vlády R. Ficom

Maximálna nespokojnosť s prípravou na implementáciu eurofondov na programové obdobie 2007 až 2013 týkajúca sa rozhodovacích kompetencií samosprávnych krajov je jedným z dôvodov, prečo sa chcú župani v čo najkratšom čase stretnúť s predsedom vlády SR Robertom Ficom. Problematiku eurofondov na Slovensku koordinuje rezort výstavby. "Už sme premiérovi adresovali list s požiadavkou na pracovné rokovanie," oznámil dnes novinárom predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Vladimír Bajan.
Na stretnutí, spresnil, chceme otvoriť nielen dokument Národný strategický referenčný rámec (NSRR), podľa ktorého bude SR počas 7 rokov čerpať približne 400 miliárd Sk, ale aj prípravu štátneho rozpočtu na rok 2008 a novej legislatívy vo viacerých oblastiach. Župani majú záujem vyjasniť si princípy čerpania eurofondov a upozorniť premiéra na možné riziká. Súčasťou dokumentu je aj návrh 11 operačných programov (OP), z nich pre županov sú rozhodujúce dva, OP Bratislavský kraj (BK) a Regionálny OP (ROP). Predsedovania krajov potvrdili, že nevideli finálnu verziu upraveného NSRR, ktorý rezort výstavby zaslal do posúdenie do orgánov v Bruseli, ani nastavenie spomínaných 2 OP.
"Nespochybňujeme úlohu centrálneho koordinačného orgánu, len chceme spolupracovať v tom, v čom sa cítime prospešní, tam, kde je úloha regiónov nezastupiteľná," tlmočil jednotný názor za predsedov šéf Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Pavol Sedláček. Podľa neho sa verejnosti podsúva spor medzi rezortom výstavby, ktorý koordinuje problematiku eurofondov v SR, a samosprávnymi krajmi o ovládnutí tohto balíka zdrojov. "Župani to odmietajú, chcú spolupracovať a know-how eurofondov riešiť ako odborný a nie politický problém," konštatoval Bajan. Ak sa postup rezortu výstavby voči samosprávnym krajom nezmení a komunikácia nezlepší, sme pripravení na pôde zastupiteľstva diskutovať o dištancovaní sa krajov od procesu implementácie eurofondov, avizuje za BSK Bajan a k jeho zámeru sa pridali ostatní predsedovia.