05.12.2007, 20:14

MF odmieta tvrdenia, že štátny rozpočet nie je zameraný na výsledky

Ministerstvo financií (MF) odmieta tvrdenia ekonomického inštitútu INEKO, že budúcoročný štátny rozpočet nie je zameraný na výsledky. "Štát poskytuje občanom verejné služby a ich poskytovanie musí byť efektívne. Preto venujeme veľkú pozornosť programovému rozpočtovaniu," uviedol pre TASR štátny tajomník rezortu financií František Palko.
Zároveň však priznal, že ministerstvo nie je spokojné s programami všetkých kapitol, keďže niektoré si pri ich zostavovaní počínajú lepšie a iné zasa horšie. Zavádzanie programového rozpočtovania, upozornil Palko, je však dlhodobým procesom a mnohým krajinám to trvalo aj desať rokov. "Venujeme preto pozornosť metodickej stránke programovania rozpočtu a nedávno sme ukončili aj projekt hodnotenia zostavovania jednotlivých programov," dodal Palko s tým, že nové poznatky z tohto hodnotenia budú využité už v ďalšom rozpočtovom období.
Ekonomický inštitút INEKO dnes zverejnil svoju analýzu rozpočtu na rok 2008, podľa ktorej sa budú verejné prostriedky aj naďalej míňať bez ohľadu na ich úžitok. Viac ako tri štvrtiny, presne 216 z 283 monitorovaných cieľov štátneho rozpočtu na rok 2008, totiž nie je zameraných na výsledky.
"Percento neúčelných cieľov, teda takých, ktoré nie sú výsledkovo orientované, stúplo oproti rozpočtu na rok 2007 zo 73 % na 76 %," informovalo INEKO na základe svojej analýzy časti štátneho rozpočtu, tzv. programovej knihy. Najvážnejšie chyby cieľov v štátnom rozpočte na rok 2008 sú pritom podľa inštitútu podpora inštitúcií a jednotlivcov bez odôvodnenia a merania užitočnosti poskytnutej podpory, podpora procesov a činností bez merania výsledku a užitočnosti procesu, ako aj nekonkrétnosť, nejasnosť, vágnosť a nemerateľnosť.