Približne tisíc nájomníkov, ktorí bývajú v reštituovaných a privatizovaných domoch, má šancu dostať náhradné byty, z ktorých im už nebude hroziť "vyhadzov". Mnohí totiž nemajú na trhové nájomné. Preto sa jeho regulácia opäť predĺži. Vláda však chce riešiť ich bytový problém ako taký. Dnes by mala o tom definitívne rozhodnúť. Ministerstvo výstavby navrhuje, aby štát vyčlenil do roku 2015 na výstavbu tisíc náhradných nájomných bytov 72,7 milióna eur. Či však na to bude mať, závisí podľa hovorcu ministerstva financií Miroslava Šmála "od vývoja ekonomiky a možností štátneho rozpočtu".

Hľadať aj iné riešenie
Spomínané riešenie je však len jedno z možných -- upozorňuje predseda občianskeho združenia Právo na bývanie Kristián Straka. Ďalším by podľa neho mohlo byť vyplatenie odškodného majiteľom reštituovaných a privatizovaných domov. Nemuselo by byť až také vysoké, ako je trhová hodnota bytu v takomto dome. "Stačilo by menej, lebo niektorí vlastníci domov sú ochotní predať byty aj lacnejšie." Ide napríklad o bývalé podnikové byty, ktoré boli sprivatizované, alebo byty na menej lukratívnych miestach.

Finančné odškodnenie by však podľa ministerstva výstavby bolo v rozpore s Ústavou SR a pre štát finančne náročné. Straka však tvrdí, že by to bolo "lacnejšie riešenie ako výstavba nájomných bytov. Lebo vyplatením odškodného by štát ušetril".

Najviac ich je Bratislave
Na ministerstvo výstavby sa prihlásilo 923 nájomcov, ktorí bývajú v spomínaných bytových domoch a chcú, aby im štát pomohol riešiť bytový problém. Väčšina z nich je z Bratislavy, lebo "tu je tento problém najvýraznejší, pričom sa koncentruje do Starého Mesta," vysvetľuje ďalej Straka. Podľa materiálu pripraveného pre vládu, z 923 nájomcov, ktorí požiadali štát o pomoc, je 713 z Bratislavy, 51 z Nitry, 38 zo Žiliny atď.

Priemerná plocha bytov, ktoré dnes títo nájomníci obývajú, je 71,4 štvorcového metra a žijú v nich dvaja až traja ľudia. To znamená, že asi tretina bytov má viac ako 80 štvorcových metrov.

Hlavné sú peniaze
Mestá a obce sa nemusia báť, že budú musieť na výstavbu náhradných bytov prispieť. Dali by však pozemky. "Mestská časť Bratislava -- Staré Mesto pozemky nemá," upozorňuje jej hovorkyňa Alena Kopřivová. Ak by však mesto previedlo pozemky do majetku mestskej časti, "dalo by sa o výstavbe nájomných bytov uvažovať," dodáva. Ak štát výstavbu bytov zaplatí, mesto pozemky poskytne -- potvrdila hovorkyňa bratislavského magistrátu Eva Chudinová.

Otázkou však je, či by sa nájomníci z reštituovaných a privatizovaných domov chceli do náhradných bytov presťahovať. "Som presvedčená, že so sťahovaním by boli problémy," hovorí riaditeľka Inštitútu bývania Jaroslava Zapletalová. Vláde navrhuje, aby sa skôr, ako vyčlení peniaze, opýtala ľudí, či sa vôbec chcú sťahovať. Lebo aj ona považuje odškodné za spôsob riešenia problému. Ľudia by si tieto peniaze mohli napríklad priložiť k úsporám a byt odkúpiť.