20.12.2007, 11:27

SPP dostal pokutu za to, ako sa správal k Hatinovi a spol.

Dcérska spoločnosť pološtátneho Slovenského plynárenského priemyslu, SPP - preprava, dostala pokutu 98,9 milióna korún.

Spoločnosť SPP - preprava dostala pokutu od Protimonopolného úradu 98,9 milióna korún za zneužitie svojho silného postavenia a donútenia firmy GasTrading vlastnenú podnikateľmi okolo Slavomíra Hatinu sústredenými v Slovintegre k predaju pripojovacieho zariadenia v levickom priemyselnom parku.

Tam Hatinova Slovintegra nedávno postavila paroplynový cyklus, ktorého devízou malo byť priame napojenie na plynovod. Spoluinvetsorom bola levická spoločnosť Adato, ktorá s hatinovcami vytvorila kvôli investícii spoločný podnik Slovintegra Energy.