"Je to absolútne porušenie vlastníckych práv. Proste maniere úplne ako za bývalého režimu." Týmto stručným, ale jednoznačným výrokom zhodnotil včerajšie prijatie zákona o mimoriadnych opatreniach pri príprave výstavby diaľnic spolumajiteľ nitrianskej firmy K&K Drevomont Pavol Kovalčík. Rozhorčený je právom. Priamo nad areálom jeho stavebnín má prechádzať plánovaná trasa rýchlostnej komunikácie R1. Podobne ako nad približne dvadsiatkou ďalších menších a stredných podnikov, ktoré sídlia na Priemyselnej ulici v Nitre. "Presne v strede nášho hospodárskeho dvora má stáť jeden z pilierov estakády, ktorej trasa je naplánovaná priamo ponad obytnú a priemyselnú zástavbu v lokalite Krškany. Takéto riešenie úplne znemožní vjazd kamiónov do nášho areálu. Priamo to ohrozí ďalšiu existenciu našej firmy, pretože nebudeme mať kde skladovať stavebný materiál," tvrdí Kovalčík.
Okrem logistických problémov sa však, podobne ako ďalší podnikatelia v tejto lokalite, obáva straty zákazníkov. Táto zóna sa totiž stane na niekoľko rokov súčasťou obrovského staveniska s obmedzeným dopravným prístupov, čo môže niektoré podniky úplne odrovnať.
Podobné stanovisko má i Karol Billik, majiteľ firmy Billik zameranej na výrobu a predaj zváracej techniky a príslušenstva. V jeho dvore majú stáť dokonca až tri piliere cestnej estakády. "Úplne nám to znemožní prístup do jednotlivých prevádzok. Okrem výroby tam máme predajňu a zabezpečujeme aj výmenu fliaš s technickými plynmi," dodáva.
Ďalšiemu z miestnych podnikateľov -- Jozefovi Markovi z firmy Mati -- dokonca hrozí, že jedna z jeho budov sa bude búrať. "Ide o objekt, v ktorom máme vzorkovú predajňu skla a porcelánu. Či sa však bude demolovať, alebo nie, nám zatiaľ nikto neoznámil. Komunikácia investora s majiteľmi dotknutých nehnuteľností je na nulovej úrovni. Neviem si predstaviť, čo bude po prijatí zákona umožňujúceho stavať na súkromných pozemkoch bez akéhokoľvek obmedzenia," dodáva Marko. Aj ostatní oslovení podnikatelia z Priemyselnej ulice sú rozhorčení, že aj doteraz sa vlastne rozhodovalo o ich majetku bez akejkoľvek diskusie a možností vznášať námietky k plánovanej trase rýchlostnej cesty.
"V civilizovanom svete sa diaľnice a podobné cestné stavby snažia umiestňovať čo najďalej od obytných zón a priemyselných prevádzok. Riešenie rýchlostnej komunikácie navrhované pre Nitru je úplne absurdné. Prechádza totiž husto zastavaným územím a negatívne sa dotkne kvality života stoviek ľudí a množstva súkromných firiem," povedal Kovalčík.