30.03.2006, 14:52

Samosprávy získali na dani z príjmov FO viac o 6,275 mld. Sk

Daňové úrady v stredu previedli obciam a vyšším územným celkom (VÚC) doplatok podielu na dani z príjmov fyzických osôb (FO) za minulý rok v celkovej sume 2,119 mld. Sk. Ako ďalej informoval hovorca ministra financií Peter Papanek, obciam z toho smerovalo 1,588 mld. Sk a vyšším územným celkom 531,2 mil. Sk. Spolu s prostriedkami, ktoré obce a VÚC získali do konca roka, tak do samosprávnych rozpočtov plynulo z prerozdelenia tejto dane 37,63 mld. Sk. "Je to o 6,275 mld. Sk viac, ako sa očakávalo na jeseň 2004 pri schvaľovaní fiškálnej decentralizácie," dodal Papanek.
Po fiškálnej decentralizácii plynie do štátneho rozpočtu len 6,2 % príjmov z dane z príjmov fyzických osôb a takmer 94 % výnosu je príjmom rozpočtov samospráv. Z celkovej rekapitulácie vyplýva, že obce získali za minulý rok na tejto dani 28,202 mld. Sk, čo oproti pôvodnému predpokladu predstavuje navýšenie ich rozpočtov o 4,702 mld. Sk. Vyšším územným celkom poukázali daňové úrady sumu 9,428 mld. Sk, teda samosprávne kraje získali oproti plánu viac o 1,573 mld. Sk.
Podľa správy ministerstva financií o realizácii fiškálnej decentralizácie a predpokladanom vývoji v ďalšom období, ktorou sa koncom januára zaoberala vláda, by oproti predpokladu mali za vlaňajšok obce, mestá a VÚC získať na daniach približne o 7,7 mld. Sk viac. Vlaňajšie príjmy samosprávy na daniach by mali dosiahnuť spolu 46,43 mld. Sk oproti rozpočtovaným 38,755 mld. Sk. Okrem navýšenia rozpočtov o takmer 6,3 mld. Sk z vyššieho výberu dane z príjmov fyzických osôb by mali samosprávy podľa rezortu získať väčší objem prostriedkov aj na dani z nehnuteľností. Na základe podaných priznaní v minulom roku ministerstvo očakáva navýšenie príjmov miestnych rozpočtov z tejto dane o 1,1 mld. Sk na takmer 6 mld. Sk. O ďalších 300 mil. Sk na približne 2,8 mld. Sk by mala oproti plánu zvýšiť rozpočty miest a územných celkov daň z motorových vozidiel.