08.02.2007, 13:46

Firmy sú opatrné pri znižovaní nákladov

Organizácie sú opatrné pri stratégiách na znižovanie nákladov. Ako ďalej uvádza štúdia spoločnosti KPMG International, mnohé spoločnosti sa pri stratégiách na znižovanie nákladov uspokoja s drobnými zmenami. Prieskum pre KPMG vykonala Economist Intelligence Unit na vzorke 427 vrcholových manažérov spoločností. Z prieskumu vyplýva, že dve tretiny podnikov si v oblasti znižovania vlastných nákladov dávajú za cieľ menej ako 3 % ročne. "Aj tieto obmedzené úspory sú však pre podniky náročné, pretože len 8 % respondentov troj či viacpercentné úspory v skutočnosti dosiahne," konštatuje prieskum.
S rastúcim ziskom a obratom podniky v čoraz menšej miere venujú pozornosť kontrole nákladov, takmer polovica podnikov nevie, čo spôsobuje náklady a ziskovosť na úrovni podnikovej jednotky. "V nasledujúcich troch rokoch budú najvýznamnejšou rastúcou nákladovou položkou mzdy, benefity a náklady na nábor a udržanie najlepších pracovníkov," myslí si 74 % respondentov. Náklady na suroviny so 66 % a potreba investovať do technológií so 64 % boli identifikované ako ďalšie dva najvýznamnejšie vplyvy na zvyšovanie nákladov.
Medzi dôvodmi, kvôli ktorým podniky venujú viac pozornosti znižovaniu nákladov, sú náročné konkurenčné prostredie s 50 %, tlak na znižovanie cien s 42 % a potreba podporiť rast s 31 %. "Napriek tlakom na znižovanie nákladov a zvyšovanie hodnoty pre akcionárov vrcholoví manažéri jasne neuvádzali, kto je v ich podniku zodpovedný za znižovanie nákladov," vyplýva z prieskumu. Len 39 % respondentov si myslí, že všetci manažéri vo firme majú zodpovednosť za riadenie nákladov, ale len 16 % respondentov uviedlo, že náklady sú zodpovednosťou každého pracovníka podniku.