31.07.2006, 14:30

SOI preverila v Banskobystrickom kraji kategorizáciu 69 ubytovacích zariadení

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) v júni a júli 2006 preverili kategorizáciu 69 ubytovacích zariadení v Banskobystrickom kraji. Označenia a klasifikačné znaky na zaradenie do kategórií a tried prekontrolovali v 11 hoteloch, 2 moteloch, 30 penziónoch, 13 turistických ubytovniach, 6 ubytovaniach v súkromí a 7 kempingoch. Nedostatky objavili v 37 prevádzkach.
"Tri ubytovacie zariadenia neboli vôbec zaradené do príslušnej kategórie a triedy a 5 nebolo zatriedených. Všeobecným požiadavkám nevyhovovalo 20 prevádzok. Najčastejšie v nich chýbali elektrické zásuvky označené napätím, záclony, závesy respektíve žalúzie na oknách či vyznačenie smeru najkratšej únikovej cesty," uviedla riaditeľka banskobystrického Inšpektorátu SOI Božena Debnárová.
Pohostinské odbytové strediská neboli hosťom prístupné v 5 ubytovacích zariadeniach a ubytovacie priestory nevyhovovali požiadavkám v 23 prípadoch. Vybavenosť izieb bola nedostatočná v 21 prípadoch. Hostia nemali k dispozícii najmä odpadkové koše, zrkadlá, nočné lampy, vešiaky alebo poháre na pitie. Požiadavky vo vybavení hygienických zariadení nedodržali v 9 prevádzkach. Najčastejšie chýbalo osvetlenie nad umývadlom, zatvárateľné nádoby na odpadky a pri umývadlách elektrické zásuvky. Nedostatočný bol tiež počet spŕch a pisoárov.
V jednej prevádzke inšpektori nenašli označenie a v troch všetky požadované údaje v ňom. V jednom penzióne nemali cenníky za ubytovanie a poskytované služby. V Turistickej ubytovni Hodruša Hámre Talianovi účtovali za ubytovanie 400 Sk a Slovákovi 350 Sk. Podľa ich cenníka za ubytovanie osobám národnosti slovenskej a českej poskytujú zľavu. V jednom ubytovacom zariadení ubytovanie poskytujú len s polpenziou alebo plnou penziou, v dvoch boli jeho súčasťou i raňajky.
Z 10 nákupov v odbytových pohostinských strediskách obchodníci predražili dva v neprospech spotrebiteľa. V jednom prípade doklad o kúpe z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) neobsahoval predpísané náležitosti. V jednom ubytovacom zariadení našli inšpektori 3 druhy mäsových výrobkov a 1 druh polotovaru za vyše 2 100 Sk po čase spotreby. V jednom penzióne používali váhy s neplatným úradným overením. Rozhodnutia na prevádzkovanie zariadení vydané regionálnym hygienikom nepredložili v 5 prevádzkárňach.
Z dôvodu porušenia vyhlášky Ministerstva hospodárstva (MH) SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaradenie do tried a zákona č. 634/92 Zb., inšpektori SOI spísali 37 oznámení o začatí správneho konania, ktoré sú v štádiu riešenia.