30.12.2005, 09:33

Čínske firmy porušujú zákonné práva zamestnancov

Súkromní zamestnávatelia v Číne porušujú zákonné práva zamestnancov. Ako sa uvádza vo vládnom prieskume, až 80 % súkromných firiem neuzatvára so svojimi pracovníkmi pracovné zmluvy.
Mnohé zmluvy navyše chránia iba práva zamestnávateľa a obsahujú výpočet povinností zamestnancov, napísal denník China Daily. V ČĽR je vyše 2 miliónov súkromných firiem. Veľa z nich je v rukách zahraničných majiteľov, alebo sú to spoločné podniky so zahraničnými investorom.
K najväčšiemu vykorisťovaniu pracovnej sily dochádza v sektore nehnuteľností, ľahkom priemysle, odevnom priemysle a stravovacích službách, uvádza prieskum vlády.
Tí, ktorí pracujú v nebezpečnom bankom priemysle však majú tiež iba zopár práv, pričom smrť a úraz na pracovisku sú bežným javom. Baníci v Číne pracujú pri najnebezpečnejších podmienkach na svete. Vyše 6 000 ich zahynulo pri pracovných nehodách minulý rok. Regionálni politici a úrady sú obviňovaní, že zatvárajú oči pred porušovaním predpisov zo strany vlastníkov baní usilujúcich o zisk. Deje sa tak aj napriek snahe vlády o zlepšenie bezpečnosti v baniach.
V mnohých pracovných zmluvách sa uvádza, že firma nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, ak zamestnanec utrpí pracovný úraz alebo ochorie.
Najvyšší čínsky zákonodarný orgán - Národný všeľudový kongres, sa pri prieskume zaoberal situáciou v 2 000 spoločnostiach. Uzatváranie dohôd medzi zamestnávateľmi a zamestnancami je povinné na základe zákonníka práce z roku 1995. Väčšina firiem to však ignoruje a ponecháva osadenstvo bez práva na medicínske ošetrenie alebo adekvátne dôchodkové zabezpečenie.
Medzičasom sa nájdenie akejkoľvek práce stalo veľmi ťažké. Očakáva sa, že v budúcom roku sa počet nezamestnaných obyvateľov miest zvýši na 17 miliónov. V súčasnosti je na vidieku prebytok 150 miliónov práceschopných ľudí, napísal denník China Daily.