01.12.2005, 19:26

EK: Slovensko je na vstup do eurozóny pripravené najlepšie

Z 38 celkových kritérií splnilo Slovensko 21 a 9 kritérií je v procese plnenia. "Predbehli sme tak Estónsko, Litvu a Slovinsko, ktoré chcú vstúpiť do eurozóny už o dva roky", konštatoval minister financií Ivan Mikloš.

Slovensko je spomedzi štátov, ktoré chcú v najbližších rokoch vstúpiť do eurozóny, najlepšie pripravenou krajinou z hľadiska technických predpokladov.
Uvádza sa to v správe Európskej komisie o praktickej príprave na budúce rozšírenie eurozóny, o ktorej na dnešnej tlačovej besede informoval minister financií Ivan Mikloš.
Z 38 celkových kritérií splnilo Slovensko 21 a 9 kritérií je v procese plnenia. "Predbehli sme tak Estónsko, Litvu a Slovinsko, ktoré chcú vstúpiť do eurozóny už od dva roky. Správa nás hodnotí ako lepšie pripravených aj oproti Malte, Lotyšsku a Cypru, ktoré vstupujú rok pred nami," konštatoval minister.
Slovensko bolo pri hodnotení národných plánov zavádzania eura ako jediné hodnotené uspokojivo. Ostatným krajinám EK vyčítala nekompletnosť ich plánov.
V najbližších dňoch Mikloš predloží na pripomienkové konanie návrh štatútu splnomocnenca vlády pre zavedenie eura. Minister do tejto funkcie navrhne terajšieho tajomníka Výboru pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier Ivana Štefanca. Splnomocnenec by mal koordinovať šesť pracovných výborov, ktoré tvoria Národný koordinačný výbor pre zavedenie eura a informovať verejnosť o procese vstupu do eurozóny.