28.10.2005, 15:42

OECD: Hospodárstvo USA stále rastie, hoci pomalším tempom

Hospodárstvo USA rastie stále solídnym hoci pomalším tempom. Uviedla to vo svojej správe Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
OECD predpokladá, že najväčšia ekonomika sveta v nadchádzajúcich 18 mesiacoch vzrastie o 3,25 %. Motorom rastu amerického hospodárstva zostáva domáca spotreba.
Napriek všetkému OECD vyjadrila v súvislosti s ekonomickým vývojom Spojených štátov obavy najmä pokiaľ ide o infláciu, pokles cien nehnuteľností, slabý dolár a obchodný deficit. Tempo rastu môže navyše spomaliť najnovšie pustošenie, ktoré po sebe zanechali hurikány v kombinácii s rastúcimi cenami ropy a nerastných surovín.
V prípade, ak sa zväčší schodok amerického štátneho rozpočtu, môže to predstavovať hrozbu pre rast globálneho, ale aj amerického hospodárstva. Deficit štátneho rozpočtu USA dosahuje momentálne vyše 6 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v budúcom roku má byť ešte vyšší. Ako organizácia v správe dodala, zopár členských štátov OECD si dokázalo poradiť s obdobnou nerovnováhou bez toho, aby sa to napokon prejavilo na prudkom tlaku na zníženie hodnoty ich meny.
Informovala o tom britská spoločnosť BBC.