15.01.2007, 20:19

Ivan Bernátek nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová uviedla dnes do funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne (SP) Ivana Bernátka, ktorého na tento post vymenovala vláda SR 10. januára tohto roku.
Tomanová na úvod stretnutia s vedúcimi zamestnancami poďakovala odchádzajúcej Rade riaditeľov SP za odvedenú prácu. Predseda rady František Halmeš v tejto súvislosti povedal, že táto významná verejnoprávna inštitúcia má za sebou veľmi dôležité a hektické obdobie. Absenciu prípravy na nové legislatívne zmeny však vynahradili zamestnanci svojou vysoko kvalifikovanou a zanietenou prácou. Halmeš kladne hodnotil empatický prístup ministerky k SP. Podľa jeho slov táto inštitúcia potrebuje veľké pochopenie. Bez tlaku, nekompetentných rozhodnutí a nedotiahnutých zákonov by sa totiž dalo predísť mnohým problémom, ktoré pociťovali klienti, ale aj zamestnanci poisťovne.
Nový riaditeľ SP Bernátek poďakoval Halmešovi a Rade riaditeľov za to, že SP nestratila svoj kredit v sociálnej sfére. Ako uviedol, jej vývoj sledoval približne od roku 1997 a podrobnejšie od roku 2000, keď sa pripravovala dôchodková reforma. Sociálna poisťovňa v nej mala zohrávať veľmi dôležitú úlohu odborného poradcu, žiaľ, nestalo sa tak. Vyslovil preto presvedčenie, že bude mať možnosť napraviť to. Bernátek vyjadril tiež želanie, aby SP aj jeho pričinením konečne vnímali tak, ako si zaslúži, a aby zohrávala dôležitú úlohu pri kooperácii medzi ministerstvami financií a práce, pretože má čo povedať svojimi bohatými skúsenosťami aj týmto rezortom.