07.12.2006, 12:10

ŠÚ zvýšil odhad rastu HDP v tomto roku na 7,7 %

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku podľa aktualizovaných odhadov Štatistického úradu SR (ŠÚ) reálne vzrásť o 7,7 %. Úrad tak na základe vysokého rastu v treťom štvrťroku svoje prognózy tohtoročného hospodárskeho rastu spred roka navýšil až o 1,2 percentuálneho bodu. Tvorba hrubého domáceho produktu (HDP) by pritom mala v nominálnom vyjadrení dosiahnuť 1,634 bil. Sk. Rovnako na úrovni 7,7 % prognózuje tohtoročný rast slovenskej ekonomiky aj Inštitút informatiky a štatistiky (Infostat). Na prvý štvrťrok budúceho roku pritom ŠÚ predpovedá rast HDP na úrovni 7,2 %, Infostat je v tomto prípade o 0,1 percentuálneho bodu optimistickejší.
Priemerná miera inflácie by mala v tomto roku podľa prognóz ŠÚ dosiahnuť 4,5 %, pričom v poslednom mesiaci roka by medziročný rast spotrebiteľských cien mal dosiahnuť 4,3 %. Infostat očakáva priemernú infláciu taktiež na úrovni 4,5 %, decembrovú však vo výške 4,2 %. Už v budúcom roku by však inflácia mala výrazne spomaliť, keď v prvom štvrťroku 2007 úrad prognózuje priemerný rast spotrebiteľských cien na úrovni 2,3 % pri marcovej inflácii 2,1 %. Infostat očakáva rast cien mierne vyšší, v priemere 2,6 % s marcovou infláciou 2,5 %.
Mieru nezamestnanosti odhaduje ŠÚ v tomto roku na úrovni 13,6 %, kým Infostat je o 0,2 percentuálneho bodu optimistickejší. V národnom hospodárstve by podľa odhadu úradu malo v tomto roku pracovať 2,148 mil. osôb, čo by predstavovalo medziročný nárast zamestnanosti o 2,2 %. Priemernú mesačnú mzdu v tomto roku ŠÚ prognózuje na úrovni 18 750 Sk, čo by znamenalo medziročný nárast o 7,8 %. V prvom štvrťroku budúceho roka ŠÚ očakáva nezamestnanosť vo výške 13,4 % pri medziročnom raste zamestnanosti o 1,3 %.