12.07.2006, 15:47

BMW zriadila na Slovensku pre distribúciu vlastnú pobočku

Nemecká automobilka BMW Group je na Slovensku od 1. júla 2006 zastúpená vlastnou odbytovou organizáciou. Tá preberie úlohy súčasného importéra áut značiek BMW a Mini a zastreší jednotlivých predajcov v regiónoch. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval prezident mníchovskej BMW Group pre strednú a východnú Európu (SVE) Franz Jung, ktorá je centrálou jednotlivých odbytových zastúpení BMW v krajinách SVE.
"Na základe vysokého potenciálu najmä v prémiovom segmente sa objem predaja v najbližších rokoch výrazne zvýši," uviedol Jung dôvody, pre ktoré sa BMW rozhodla na Slovensku okrem dovozu prevziať zodpovednosť i za operatívne úlohy, ako je riadenie obchodných prevádzok priamo na mieste, čo bolo doteraz úlohou samostatných predajcov. V novootvorenej pobočke BMW v Bratislave pracuje 10 až 15 zamestnancov, ktorých úlohou je okrem tradičných operatívnych úloh posilniť najmä oblasť odbytu a popredajného servisu jednotlivých predajcov. Cenové, produktové a marketingové stratégie, plánovanie obchodnej siete, správa či financie budú záležitosťou centrálnej organizácie v Mníchove. V súčasnosti na Slovensku existuje 7 dílerských centier BMW, ktoré ostanú centrálnym pilierom predajného systému automobilky i po vytvorení pobočky. Ako ďalej vysvetlil Jung, nová pobočka BMW má i neutralizovať konkurenciu dovozcu s predajcami a zabrániť tomu, aby sa s predajcami zaobchádzalo nerovnako, ako sa to stalo v minulosti. S doterajším dovozcom vozidiel BMW, spol. s r. o., Tempus AWT Bavaria bude BMW naďalej spolupracovať na dílerskej úrovni a pri dovoze motocyklov.
Nemecká automobilka zriaďuje národné distribučné centrá i v ostatných krajinách regiónu SVE. Od 1. júla funguje pobočka BMW v Česku, a so vstupom Bulharska a Rumunska do Európskej únie plánuje BMW vybudovať vlastnú odbytovú organizáciu i v týchto krajinách, pričom v Maďarsku a v Poľsku už pobočky BMW fungujú dlhšie. "Sme presvedčení, že tieto krajiny majú nadpriemerný rastový potenciál. V najbližších piatich rokoch by sme radi dosiahli nárast nášho tamojšieho odbytu o viac ako 50 %," vyjadril sa člen predstavenstva BMW AG Michael Ganal.
BMW na Slovensku v roku 2005 predala zhruba 1 100 áut značky BMW, 31 áut značky MINI a 67 motocyklov. Medziročne išlo o 45-% nárast odbytu. V krajinách SVE predstavuje objem predaja spolu takmer 10 000 áut ročne, pričom najvyšší sa dosahuje v Česku. BMW Group má v súčasnosti priame zastúpenie v 37 krajinách sveta, a prostredníctvom národných importérov je prítomná vo viac ako 120 ďalších krajinách.