12.01.2007, 16:06

Výdavky na výskum máme tretie najnižšie v EÚ

Krajiny EÚ, vrátane Bulharska a Rumunska, vynaložili v roku 2005 na výskum a vývoj vyše 200 mld. eur, čo predstavovalo 1,84 % HDP únie. Slovensko s výdavkami na úrovni 0,51 % HDP výrazne zaostáva v rámci EÚ.

Členské krajiny Európskej únie (EÚ), vrátane Bulharska a Rumunska, vynaložili v roku 2005 na výskum a vývoj vyše 200 mld. eur, čo predstavovalo 1,84 % hrubého domáceho produktu (HDP) únie. Oproti roku 2004 sa pomer výdavkov na výskum a vývoj na HDP nezmenil. Slovensko s výdavkami na úrovni 0,51 % HDP výrazne zaostáva v rámci EÚ a nižšie výdavky zaznamenali iba dve krajiny. Spomedzi krajín, ktoré za rok 2005 zverejnili údaje, najmenej na výskum a vývoj minuli Bulharsko, a to 0,5 % HDP a Cyprus s 0,4 % HDP.
Najviac na výskum a vývoj v roku 2005 vynaložilo Švédsko, a to 3,86 % HDP, nasledovalo Fínsko s 3,48 % HDP a Nemecko s 2,51 % HDP. V porovnaní s najväčšími svetovými ekonomikami však EÚ v roku 2005 vo výdavkoch na výskum a vývoj mierne zaostávala. Na prvom mieste sa umiestnilo Japonsko, ktoré vynaložilo 3,18 % HDP, nasledovali USA s 2,68 % HDP. Štvrtá priečka za EÚ patrila Číne s 1,34 % HDP.