15.03.2007, 14:00

Náklady na zamestnanca stúpli v 4. kvartáli o 8,5 %

Hodinové náklady na zamestnanca v hospodárstve SR vzrástli v štvrtom kvartáli v medziročnom porovnaní až o 8,5 %. Náklady na zamestnanca zahŕňajú mzdu vrátane benefitov a nepriame náklady, ako povinné odvody do fondov.

Hodinové náklady na zamestnanca v hospodárstve SR vzrástli v štvrtom kvartáli v medziročnom porovnaní až o 8,5 %. Ako vyplýva zo správy štatistického úradu Európskej únie (EÚ) Eurostat, najvýraznejšie rástli náklady na zamestnanca v SR v priemysle, a to o 8,9 %, v službách náklady stúpli o 8,5 % a v stavebníctve o 5,5 %. Z celkových nákladov na zamestnanca nepriame náklady, ktoré zahŕňajú príspevky zamestnávateľa do fondov sociálneho či zdravotného zabezpečenia ako aj dane z príjmu zamestnanca, stúpli o 7,9 %, kým priame mzdové náklady sa zvýšili o 8,8 %.
Priemerný medziročný nárast nákladov na zamestnanca v 25-člennej EÚ predstavoval 2,7 %, pričom v priemysle EÚ náklady stúpli o 2,5 %, v stavebníctve o 2,8 % a v službách tiež o 2,8 %. V 12-člennej eurozóne sa náklady na zamestnanca v priemere zvýšili o 2,4 %. V priemysle menovej únie stúpli o 2,2 %, v stavebníctve o 2,6 % a v sektore služieb narástli o 2,5 %.
Spomedzi krajín, ktoré poskytli Eurostatu údaje, sa náklady na zamestnanca zvýšili najvýraznejšie v Lotyšsku, a to o 26,9 %, v Litve náklady vzrástli o 19,7 % a v Estónsku o 17,6 %. Naopak náklady najmenej vzrástli v Nemecku, a to o 1,2 %, nasledovala Malta s rastom o 1,7 % a Švédsko s 2 %.
Celkové náklady na zamestnanca zahŕňajú mzdu zamestnanca vrátane benefitov a nepriame náklady zamestnávateľa, ako napríklad povinné odvody do fondov sociálneho či zdravotného poistenia.