27.04.2007, 12:12

Odhalili podvod s daňovými preplatkami za 400 tis. Sk

"Na viacerých daňových úradoch dosiaľ neznáme osoby podali viac ako 60 fiktívnych daňových priznaní fyzických osôb k dani z príjmu zo závislej činnosti, v ktorých neoprávnene vykázali preplatok dane," informovala hovorkyňa daňovej správy Adriana Plešková.

Daňové riaditeľstvo (DR) SR podalo trestné oznámenie na páchateľa alebo skupinu páchateľov, ktorí podvodom získali zo štátneho rozpočtu prostriedky vo výške viac ako 400 tis. Sk. "Na viacerých daňových úradoch dosiaľ neznáme osoby podali viac ako 60 fiktívnych daňových priznaní fyzických osôb k dani z príjmu zo závislej činnosti, v ktorých neoprávnene vykázali preplatok dane," informovala hovorkyňa daňovej správy Adriana Plešková. Ide o tlačivo daňového priznania pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti, teda od zamestnávateľa a povinnou prílohou tohto priznania je aj potvrdenie od zamestnávateľa o zrazených preddavkoch na daň. Spoločným znakom týchto daňových priznaní boli podľa Pleškovej identické čísla bankových účtov, na ktoré tieto osoby žiadali poukázať vykázaný preplatok dane.
Jednotlivé preplatky sa pritom pohybovali v rozmedzí od 4 tis. Sk do 11 tis. Sk. Daňové úrady podľa Pleškovej rozsiahlym preverovaním zistili, že fyzické osoby, v mene ktorých bolo daňové priznanie podané, takéto priznanie nikdy nevyplnili, ani nepodpísali a zamestnávatelia, v mene ktorých bolo vystavené potvrdenie o zrazených preddavkoch na daň, takéto potvrdenie nevydali a tieto fyzické osoby nikdy nezamestnávali. Ako hovorkyňa dodala, čísla bankových účtov uvedené v 60 daňových priznaniach patrili štyrom osobám.
Tieto zistenia DR SR postúpilo polícii. "Daňová správa sa s takýmto typom podvodu stretla po prvýkrát, čo dokazuje stále vyššiu vynaliezavosť páchateľov daňových podvodov," uviedla Plešková s tým, že riaditeľstvo v súčasnosti do svojho informačného systému zapracováva mechanizmy na včasné odhalenie takýchto podvodov.