30.05.2006, 13:21

Na Slovensku by mohlo byť až 1 000 bioplynových staníc

Na Slovensku sa začína uvažovať o výstavbe bioplynových staníc, ktoré na výrobu energií využívajú energetické plodiny ako obnoviteľné zdroje energií, uviedol štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Ján Golian.

Na Slovensku sa začína uvažovať o výstavbe bioplynových staníc, ktoré na výrobu energií využívajú energetické plodiny ako obnoviteľné zdroje energií. "Na Slovensku dozrel čas na realizáciu projektov, ktoré sa vo veľkom využívajú napríklad v rakúskom regióne Güssing," uviedol pre agentúru SITA štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Ján Golian. Podľa neho finančné prostriedky z Európskej únie v novom plánovacom období vytvárajú na to dobré predpoklady. "Dôležitá bude aj legislatíva a odstraňovanie administratívnych, ekonomických a fiškálnych bariér brániacich využívaniu energetického potenciálu regiónov," doplnil Golian.
Na Slovensku podľa slov štátneho tajomníka je možné do siedmich rokov postaviť technicky približne 1 000 bioplynových staníc s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom viac ako 500 megawattov (MW). "Všetko však bude záležať na budúcich rozhodnutiach nového vedenia rezortu pôdohospodárstva," povedal Golian. Cena takejto jednej bioplynovej stanice by sa v závislosti od umiestnenia a terénu pohybovala okolo 40 mil. Sk. "Pre prevádzkovanie takejto stanice je potrebná poľnohospodárska pôda o výmere približne 250 hektárov," dodal Golian. Podľa neho pri zachovaní dostatočnosti potravinovej produkcie je možné na Slovensku energetické plodiny vrátane tzv. "bielych plôch" pestovať na viac ako 1,3 mil. hektárov poľnohospodárskej pôdy.
Ako zdôraznil Golian, Slovensko má vďaka úrovni slovenského poľnohospodárstva dostatočný potenciál na dopestovanie potrebného objemu energetických plodín pre produkciu bioenergií. "Na celom území Slovenska sa môžu pestovať energetické plodiny. V závislosti na bonite pôdy samozrejme nepôjde len o pestovanie jednej monokultúry napr. kukurice, ale aj o pestovanie iných energeticky produktívnych plodín," povedal Golian. Aká plodina sa bude v danom regióne na energetické účely pestovať záleží na efektívnosti a konkurencieschopnosti produkcie pre potreby potravinárskeho priemyslu a pre energetiku. "V tomto procese musia byť v rovnováhe príjmy a aj zisky prvovýrobcov ako aj spracovateľov," doplnil Golian.
Využívanie obnoviteľných zdrojov energií ovplyvní závislosť Slovenska na dovoze fosílnych energonosičov. "Trvaloudržateľný rozvoj je globálnou výzvou, a preto v tejto oblasti očakávam dynamický vývoj," uviedol Golian, ktorý očakáva, že výstavbou bioplynových staníc a iných energetických zariadení na báze biomasy sa výrazne zvýši životná úroveň jednotlivých regiónov Slovenska a samotného vidieka. Golian nemá ani obavy z tlaku energetickej lobby, pre ktorú bude tento projekt predstavovať minimálne novú konkurenciou. "Som presvedčený, že ekonomicky silní producenti a distribútori fosílnych energií, tak ako je to inde vo svete budú stáť na čele procesu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Tieto sú podľa môjho názoru veľkou podnikateľskou príležitosťou," uzavrel Golian.