02.05.2005, 18:18

Objem úverov podnikom a obyvateľstvu v SR vo februári vzrástol o 1,3 miliardy Sk

Objem úverov podnikom a obyvateľstvu v SR vzrástol v priebehu februára o 1,3 miliardy Sk a ku koncu druhého mesiaca 2005 dosiahol úroveň 409 miliárd Sk. Medziročná dynamika rastu úverov sa spomalila na 9,6 %.
Ako informovala Národná banka Slovenska (NBS), vo februárovom prírastku úverov podnikom a obyvateľstvu dominoval predovšetkým nárast korunových úverov o 4,5 miliardy Sk, zatiaľ čo objem úverov v cudzej mene klesol o 3,2 miliardy Sk. Na prírastku korunových úverov sa podieľalo rovnako zvýšenie úverov obyvateľstvu o 2,4 miliardy Sk, ako aj úverov podnikom o 2,1 miliardy Sk.