01.04.2007, 13:01

Dnes vstupuje do platnosti novela zákona o povinnom zmluvnom poistení

Oddnes nadobúda účinnosť novela zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Oddnes nadobúda účinnosť novela zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Cieľom novely je plná harmonizácia so smernicami Európskej únie (EÚ).

Európskej legislatíve novela prispôsobuje napr. výšku poistných limitov. Minimálne limity sa po novom vzťahujú na jednu poistnú udalosť, nie na počet poškodených. Pri škodách na zdraví a v prípade smrti bude limit poistného plnenia 5 miliónov EUR, v prepočte 167 miliónov SKK, a pri škodách na majetku 1 milión EUR na jednu poistnú udalosť. Limity sa pritom budú zvyšovať postupne a plnú výšku dosiahnu až v roku 2012.

Novelou sa tiež sprísňujú pokuty - Obvodný úrad môže tomu, kto poruší povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, uložiť pokutu od 500 Sk až do 100 000 Sk. "Doteraz bola výška pokuty obmedzená do 15 000 Sk, ak došlo k porušeniu povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu, resp. 5 000 Sk, ak niekto nepredložil na výzvu Obvodného úradu doklad o poistení," informovala TASR vrchná riaditeľka Wüstenrot poisťovne Dana Macková. Novela tiež zrušila minimálnu hranicu pre výplatu poistného plnenia z garančného fondu, ktorá bola doteraz 5 000 Sk.

(1 EUR = 33,381 SKK)